Měníme svět k lepšímu

FacebookInstagram

Aktuality

Mladí lidovci si v Ústí nad Labem zvolili předsedkyni

Mladí lidovci si v Ústí nad Labem zvolili předsedkyni

O víkendu se v Ústí nad Labem konal sjezd Mladých lidovců. Novou předsedkyní se stala Helena Martinková. Helena tři roky zastávala funkci 1. místopředsedkyně – na tomto postu ji vystřídal Patrik Cibere. Zahraničním vztahům se v...

Krajská konference a první setkání výboru ML

Krajská konference a první setkání výboru ML

V pátek 11. 2. se konala krajská konference Mladých lidovců ve Zlíně. Celá krajská konference proběhla v příjemné atmosféře. Nově zvoleným předsedou se stal Štěpán Smetana. Jako další obhájila post místopředsedkyně Maruška Pavlíkova a nově zvolenou...

Lidovecké mládežnické organizace spojily síly

Lidovecké mládežnické organizace spojily síly

Během uplynulého víkendu došlo v Brně ke sloučení mládežnických organizací KDU-ČSL Mladých lidovců a Mladých křesťanských demokratů. Slučovacího sjezdu se účastnilo téměř 120 delegátů z obou mládežnických spolků a řada hostů. Pro sloučení hlasovalo přes 90 procent...

Přidej se k nám

Jak na to

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťansko-demokratické politické smýšlení.

Mladí lidovci, z. s.

Karlovo náměstí 317/5
120 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 01165763
Č. účtu: 2000345323 / 2010

Helena Martinková,

předsedkyně

Mobil:  +420 731 213 726
email: predseda@mladilidovci.cz