Mladí lidovci ladí pracovní trh pro rodiny

Z iniciativy bývalého předsedy Mladých lidovců Petra Hladíka se ve spolupráci s Institutem politických a ekonomických studií na Ministerstvu kultury ČR odehrála pod záštitou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské konference na téma Sladění práce a rodiny, kterou finančně podpořila Nadace Konrada Adenauera.

Konference, které se zúčastnilo na 120 zástupců z řad zaměstnanců, zaměstnavatelů i státní správy, si podle Petra Hladíka klade za cíl svými příspěvky nastínit možná řešení pro zavedení flexibilních způsobů práce. new balance homme Na konci tohoto úsilí by měly být legislativní změny, které usnadní společný život rodin při zachování jejich pracovního života.

Prvním příspěvkem upozornil Phil Flaxton z britské organizace Work Wise UK na fakt, že ve Velké Británii jsou již flexibilní způsoby práce uzákoněny, takže pracovník po 6 měsících v zaměstnání má právo určitou míru flexibility požadovat. Zdůraznil také benefity flexibilní práce pro ochranu životního prostředí v důsledku snížení emisí výfukových plynů.

Průkopník Práce na dálku v ČR Michal Martoch uvedl, že samotné uvedení možnosti home office v inzerátu nabídky pracovní pozice zečtyřnásobí odezvu uchazečů. Upozornil, že čeští zaměstnavatelé jsou pozadu ve využívání nezávislých expertů a často nemají uplatnění pro stávající zaměstnance. ugg chaussons Nabídl také řadu zkušeností z práce na dálku, při které je jedno, zda je člen týmu v ČR, USA nebo v Thajsku.

Ředitelka pro mezinárodní záležitosti zaměstnavatelského svazu z Bádenska-Würtenberska Marion Johannsen upozornila ve svém příspěvku na nastavení systému sladění práce a rodiny v Německu včetně možnosti využití institutu uvolnění z práce na dobu až 24 měsíců za účelem péče o rodinu při stanovení individuálních pracovních plánů.

Sociolog David Surý ukázal aktuální výsledky výzkumu alternativních forem práce a zdůraznil benefity práce na dálku, včetně větší efektivity, loajality zaměstnavateli, časových úspor aj. nike air max command soldes Podobné zkušenosti přímo z oblasti veřejné správy potvrdila i náměstkyně ministryně pro místní rozvoj a bývalá tajemnice Městského úřadu v Třebíči Simeona Zikmundová, která praxi práce na dálku na tomto úřadě implementovala. adidas femme Zdůraznila, že zásadní pro implementaci je důvěra a podpořila snahy o legislativní nastavení nástrojů realizace práce na dálku s možností jejího širokého využití.

Stejný názor má i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro prorodinnou politiku Roman Celý, jenž upozornil například na vítězství krajského úřadu svého kraje v soutěží „Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“ a poukázal, že úřad má pro politiku slaďování například i zvláštní sociální fond.

Účastníky konference pozdravili i místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, kteří zdůraznili význam a funkce rodiny ve společnosti.

V diskuzi zazněly i mnohé podněty a zkušenosti z auditoria, čítající zástupce zaměstnavatelů, politiky, zaměstnance státní správy i zástupce neziskového sektoru.


Mgr.