V měsíci únoru jsem se zúčastnil třídílného webináře KAS o střední Evropě. Webinář se zabýval tématy: středoevropská identita, role náboženství ve společnosti a problematika hledání bezpečnostního statusu malých zemí s velkými sousedy (tedy téma veskrze středoevropské). Všechny tři webináře byly obsazeny velmi kvalitními řečníky ze všech středoevropských zemí. Mnohdy se tito řečníci ve svých názorech shodovali, ale mnohdy také lišili, což bylo o to více přínosnější pro všechny posluchače. Neustále jsme se seznamovali s novými fakty a názory nejpřednějších odborníků. Následně jsme měli příležitost vyjádřit také svůj názor a jednotlivým řečníkům adresovat naše dotazy. Za nejzajímavější považuji webinář na téma náboženství a jeho role ve společnosti a politice středoevropských zemí. Zvláště zajímavé bylo slyšet pohled polské strany na jejich vlastní „katolickou“ identitu a následně pohled české strany na její „nekatolickou“ identitu. Tento současný stav obou zemí byl v rámci diskuse dán do souvislostí s historickým vývojem obou národů, který měl na formování moderní náboženské identity obou zemí klíčový dopad. Děkuji Mladým lidovcům za možnost účastnit se těchto webinářů a KAS děkuji za jejich zorganizování. Těším se na další podobné akce! Snad brzy i offline.

Autorem článku je účastník webinářů a také člen ML Vojtěch Chupík.