Mladí lidovci jsou velmi znepokojeni současnou situací v ÚSTR, především podřizováním jeho činnosti parciálním politickým zájmům, vyjadřovaným skrze silové rozhodování aktuální většiny. Domníváme se, že úlohou instituce, zabývající se výzkumem nedemokratických režimů, je kultivace občanského cítění a posilování hodnot, na nichž je vybudován systém zastupitelské demokracie. Jsme přesvědčeni, že legitimní pluralita pohledů na dílčí otázky minulosti neznamená absenci nezbytného společenského konsensu na základních hodnotách svobody, demokracie a občanského porozumění!

předsednictvo Mladých lidovců, o. s.