Na začátku měsíce dubna jsme vyhlásili soutěž o nové logo Mladých lidovců, které by odkazovalo na jejich souvislost s KDU-ČSL a vyjadřovalo, na jakých základech Mladí lidovci stojí. Do soutěže se zapojilo 11 účastníků, kteří poslali celkem 23 návrhů. Za jejich návrhy a snahu děkujeme, vážíme si toho. Zvítězit mohl ale jen jeden návrh.

Vítězené logo je dílem Ondřeje Kostihy, kterému je 24 let a věnuje se grafickému designu. O logu říká:
Mám rád příběhy. A myslím, že logo by mělo určitý příběh vyprávět. Při návrhu pro Mladé lidovce jsem čerpal z jejich činnosti, z toho, co sami považují za své poslání a cíle. Proto jsem použil 2 barvy – žlutou a modrou. Žlutá symbolizuje mládí, energii, nadšení a zápal pro věc. Modrá zase rozvahu, moudrost a „klidnou sílu“. V logu samotném můžete spatřit lipový list s naznačeným květem – symbol už svým srdčitým tvarem asociující vztah, lásku k vlasti. Jednotlivé poloviny listu připomínají dvě postavy, které spolu vedou dialog. Znázorňují společenství, kde je místo pro všechny. A uprostřed nenápadně vystupuje kříž – symbol křesťanských hodnot, úcty, lásky, pokory a dobroty. Symbol kořenů moderní evropské společnosti.

logo_plain-(3)

Ondřejovi děkujeme a gratulujeme k výhře!

Magdalena Kokejlová
místopředsedkyně Mladých lidovců