Ve středu 5. června proběhla v nádherných prostorách bývalého refektáře dominikánského kláštera v Praze při kostele sv. Jiljí první celostátní akce nového vedení Mladých lidovců o praktickém využití sociálního učení církve v politice. Tato událost byla pořádána společně se zástupci další mládežnické organizace KDU-ČSL, Mladými křesťanskými demokraty.

Hlavními tématy, kterými jsme se zabývali, byla bezpečnost, exekuce a životní prostředí. Našimi odbornými lektory byli experti z řad KDU-ČSL – Martin Svárovský, Vilém Anzenbacher a Pavel Mareš.

Na začátek jsme byli uvedeni do základní charakteristiky sociálního učení církve, následně naši řečníci představili, jak na jejich specializaci můžeme nahlížet skrze sociální nauku církve. Abychom si zkusili praktické využití, rozdělili jsme se do tří pracovních skupin, z nichž se každá řešila jednu konkrétní otázku prizmatem sociálního učení církve. Diskutovalo se opravdu intenzivně a padlo spoustu zajímavých myšlenek, které jsme na závěr prezentovali.

Nutno říci, že akce se díky aktivnímu přístupu všech zúčastněných a podpoře našich partnerů velmi vydařila.