Dne 6. prosince 2012 jsem se zúčastnil literárního večera v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze (http://www.dominikanska8.cz/) u příležitosti uvedení knihy M. Doležala „Jako bychom dnes zemřít měli“. Kniha historicko-literární formou pojednává o životě a mučednické smrti kněze Josefa Toufara, v jehož farnosti došlo 11. prosince 1949 při kázání k tzv. „Číhošťskému zázraku“ – při slovech „Uprostřed vás stojí ten, kterého mnozí z vás neznají, mezi vámi sídlí váš spasitel,“ se na hlavním oltáři za Touzarovými zády a bez jeho vědomí rozpohyboval dřevěný křížek nad svatostánkem.
Vlastní vyprávění o vzniku knihy a o osobě P. Josefa Toufara byla prokládána úryvky a historickými prameny z knihy samotné. Nechyběl ani přednes literárních děl, která se „Číhošťským zázrakem“ inspirovala. Mezi ně patří např. básně Jana Zahradníčka „Dům strach“ a „Znamení moci“, jejichž vznik objasnil syn komunisty mučeného básníka, Jan. Dalšími takovými díly jsou „Kříž“ Bohuslava Reyneka či Mirákl Josefa Škvoreckého. Jak známo, P. Josef Toufar zemřel po krutých výsleších 25. 2. 1950.
Budeme moci navázat spolupráci zejména na rovině vzájemného zvaní a propagace s platformou Dominikánská 8 – zvláště pražským doporučuji oblíbit si na Facebooku https://www.facebook.com/Dominikanska8. Zároveň jsem oslovil Jana Zahradníčka, kterého budeme moci poprosit o besedy o jeho otci a jeho věznění v 50. letech. Myslím, že jako Mladí lidovci bychom se mohli přihlásit k odkazu mučedníka P. Josefa Toufara v den výročí jeho umučení 25. února, nejlépe formou pouti ML.
Jan Zasadil