Dne 5. dubna 2013 jsme se sešli v D-centru Dolní Dobrouč. Konala se ustanovující schůze MO Ústí nad Orlicí, která se stane krajskou organizací.
Sešlo se nás kolem 20 členů, což potvrdilo zájem o politiku KDU-ČSL a ML v našem silném orlicko-ústeckém regionu. Z celostátního předsednictva nás poctili návštěvou Antonín Homola a Vladimír Hanáček, kteří nám vysvětlili, kam chtějí ML směřovat a s kým spolupracují. Také nás přišel pozdravit Roman Línek a Věra Luxová. Následně proběhla volba předsednictva.
Za předsedu byl zvolen Jan Kada a místopředsedou se stal Tomáš Čada.
Po zakončení schůze jsme dostali večeři a chvíli tak v D-centru sečkali, přátelsky popovídali a zahráli si nejen stolní fotbálek.

Jan Kada