Mladí lidovci, o. s. vyhlašuje soutěž o nové logo!

Jste kreativní? Máte hlavu plnou nápadů? Baví Vás design? Chcete něčeho dosáhnout? Potom neváhejte a zapojte se do soutěže o logo ML. Získejte jedinečnou možnost a staňte se součástí týmu, který dá novou tvář celému občanskému sdružení Mladých lidovců.

Zadání soutěže:

Návrh loga Mladí lidovci, o. s. v barevném provedení ( barvy korespondující s barvami CMYK 0/30/90/0 ; 100/70/0/20, maximální kombinace 3 barev). Logo je třeba zaslat minimálně ve třech variantách.

Může se jednat o

  • Tři různá barevná provedení jedné tvarové varianty
  • Tři různé tvarové varianty v jednom barevném provedení
  • Případně kombinace variant tvarů a barev

Logo by mělo obsahovat grafické znázornění lipového listu a lipového květu a oslovovat hlavně věkovou kategorii 15-35 let.

Logo, nebo jeho část (například grafický prvek), by mělo být také využitelné jako ikona. Dále musí být převoditelné do černobílého tisku a musí být použitelné s textem nebo obsahovat text „Mladí lidovci“.

Do soutěže je možné přihlásit více návrhů. Prosíme, abyste každý návrh zaslali zvlášť.

Forma odevzdání:
Loga zasílejte ve formátu tiskového pdf, min 150dpi. Velikost loga pro tisk min 3,5 cm x 3,5 cm.

Výherce:
Výherce získá jednorázovou odměnu 3000 Kč.

Pravidla soutěže:
Soutěž je určena pro jednotlivce i týmy. Je možné přihlásit více návrhů.
Přihlášením loga do soutěže autoři prohlašují, že zaslaný materiál je pouze jejich dílem. Dále prohlašují, že se jedná o původní tvorbu bez užití podkladů chráněných autorskými právy.
Zasláním přihlašovaných prací autoři souhlasí se zpracováním osobních dat a užitím zaslaného materiálu pro propagaci občanského sdružení Mladí lidovci (tiskoviny, reklamní materiály, prezentace,…) bez dalšího nároku na finanční odměnu. Dále se autor zavazuje k dodání grafiky ve zdrojovém formátu na vyžádání zadavatele.

Logo vybere předsednictvo sdružení hlasováním.

Zadavatel soutěže má právo nestanovit vítězný návrh v případě nedostatečné kvality dodaných prací.

Důležité termíny:
Vyhlášení: 4. 4. 2013
Uzávěrka: 30. 4. 2013

Kontakt:

Návrhy posílejte na emailovou adresu pr@mladilidovci.cz a do předmětu napište „Logo ML“. Součástí zaslaných návrhů musí být seznam autorů (jméno, příjmení).