Večer 22. října se po jednání Poslanecké sněmovny polovina poslaneckého klubu KDU-ČSL společně se specialisty strany na problematiku IT a členy Mladých lidovců přesunula do prostoru Sněmovní 7, kde se konal seminář Příležitosti a výzvy digitalizace, pořádaný Mladými lidovci. Čekali na nás odborníci na různé aspekty tohoto oboru.

Seminář zahájil náš předseda Václav Pláteník poděkováním partnerům a hostům. Z Německa za námi přijel Tobias Wangermann, který vede Tým digitalizace německé nadace Konrad-Adenauer-Stiftung.  Další v panelu byla zakladatelka Internetového Institutu Tereza Bartoníčková. K nim se připojila Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy a členka vedení IBN Central Region.

Jako první z hostů se slova ujal Tobias Wangermann, který ve své prezentaci hovořil o jednotlivých výzvách digitalizace, například zrychlení komunikace i práce, která však má za následek, že pracujeme pořád, či problém ochrany dat, které současně zasadil do kontextu evropské legislativy, jejímž úkolem je vyrovnávat se s negativními jevy, které digitalizaci provázejí. Tereza Bartoníčková hovořila o etice chování na internetu, zejména při vytváření a využívání algoritmů. Poslední příspěvek patřil Mileně Jabůrkové, která hovořila o byznysu a jeho reakcích na digitalizaci a problémech, se které se v českém prostředí kvůli využívání nových možností otevřených digitalizací vyskytují.

V následné diskuzi, do které se zapojila většina přítomných, jsme se zabývali obecnými problémy souvisejícími s novou legislativou i konkrétními případy digitalizace a jejího využití v praxi. Po ukončení oficiální části programu jsme ještě další hodinu a půl diskutovali neformálně.

Nesmírně nás těší zájem o problematiku digitalizace, stejně tak jako zájem o naše akce i mezi politickými „seniory“. Jsme rádi, že se opět ukazuje, že jsou naše akce kvalitní, dobře obsazené i zorganizované a stojí za to, aby na ně udělali čas i lidé s plnými kalendáři. ? To je pro nás největší odměnou za měsíce strávené přípravami. ?