V únoru jsem se společně s Lýdií Rosenkrancovou a Bárou Paulovou zúčastnila semináře “Millenial Leaders: Politics of the Digital Environment”, který pořádal Robert Schuman Institute (politická nadace EPP).  Za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung nám připravili velice kvalitní a vyvážený program na téma inovací, digitalizace či marketingu. Všechna zmíněná témata jsou si totiž velice blízká, pro politiku nezbytná a pro naši generaci velice důležitá.

Na semináři se setkali zástupci 7 zemí – Rumunska, Chorvatska, Polska, Slovenska, České republiky, Slovinska a Maďarska. Zaměření se tedy týkalo i zemí V4. Mladí lidé, politicky angažování s chutí dělat dobré věci a posouvat se.

Všichni řečníci se nám naplno věnovali, opravdu se zajímali o naše podněty, myšlenky a reakce, takže průběh byl příjemně interaktivní. Program se věnoval jak čirému marketingu, kdy nám o svých zkušenostech vyprávěli Magor Dukász z marketingového týmu Fidesz či Ademir Jatić z týmu Sebastiana Kurze, tak všem věcem okolo. V některých věcech se jejich praxe trochu lišila, to ovšem skvěle odráželo odlišnost konkrétních států a jejich obyvatel. Ve spoustě věcí se však shodovali, jak po technické stránce či lidské. Můžeme mít totiž sebelepší nástroje, nesmíme však zapomínat, že stále děláme marketing pro lidi.

Digitalizace proměňuje všechny obory a tím otevírá i nové možnosti. O tom, jak můžeme v kampaních využít gamifikace a virtuální realitu, mluvil Boris Fahrnberger z Rakouska. I zde jsou totiž skvělé příklady, jak být blíže lidem.

Svět je plný inovací, ovšem ty často potřebují na své cestě pomoci, aby měnily daná odvětví. Rodištěm těchto novinek bývají startupy, kterým k cestě za úspěchem a realizacím projektů pomáhají specializované firmy jako Design Terminal či Plug and Play. Na inovacích má zájem celá EU, proto také existuje European Institute of Innovation & Technology, který pomáhá inovacím skrz různé projekty.

Aby lidé dokázali inovacím stíhat a používat je ku prospěchu společnosti, vznikl například na Slovensku projekt „Inovujme!“, který představil mimo jiné Artur Bobovnický ze Slovenské inovační a energetické agentury.

A jelikož otázka mladých a jejich témat je podstatná pro nás všechny. Jako poslední host nás návštívila Adrienn Király, vedoucí kabinety komisařky pro inovace, výzkum, vzdělání, kulturu a mládež Marie Gabriel. S ní jsme se bavili především o projektech, které mladé v rámci EU trápí. Zároveň jsme se bavili o programech, které jsou mladým nabízeny, akci European Youth Event či zefektivnění spolupráce s mladými. Její naladění bylo veskrze pozitivní a otevřené našim myšlenkám.

Článek napsala jedná z účastnic Helena Martinková.