Místopředseda Mladých lidovců Jan Novotný se zúčastnil dvoudenního semináře pro české a slovenské partnery Konrad Adenauer Stiftung. Hlavní téma bylo Politické vzdělávání (neboli Občanské vzdělávání). Seminář se konal 20. – 21. září v krásném a historickém městě Skalica na Slovensku.
Stěžejní částí programu byly přednášky doc. Tomáše Lebedy a Mgr. Ondřeje Matějky o stavu občanského vzdělávání v České republice. Asi nepřekvapí, že úroveň občanského vzdělávání je v České republice v tristním stavu. Situaci výstižně ilustruje smutná skutečnost, že pro 25% českých občanů je indiferentní, zda žijí v diktatuře nebo demokracii… Na přednášky navázal workshop, ve kterém se účastníci zabývali novými koncepty pro občanské vzdělávání v České republice a Slovenské republice.
Na semináři byly prezentovány inovativní projekty několika organizací. Také zde byla vysvětlena pravidla pro vyúčtování proběhlých projektů a pravidla pro projektové žádosti na rok 2014.
Semináře se zúčastnili zástupci 40 organizací spolupracujících s KASem, zejména z NNOs, think-thanků, politických stran a jejich mládežnických organizací. „Byl zde výborný prostor pro networking, kterého jsem se snažil využít. Prezentoval jsem Mladé lidovce, navazoval spolupráci (např. vzdělávací akce s IPES) a rozvíjel jsme již existující spolupráci (např. sdílení zkušeností z voleb do EP s KDMS).“
Na závěr dodejme, že díky podpoře KASu jsme tento rok zorganizovali např. PR workshop, strategický workshop či kurz prezentačních dovedností a ještě jsou před námi víkendové semináře o komunální politice a marketingu na sociálních sítích. Projekty na příští rok budou podány do konce září a o výsledcích budeme informovat v průběhu listopadu.
red.