V sobotu 22. dubna proběhl v Uherském Hradišti seminář Komunální politika pořádaný Mladými lidovci Zlínského kraje ve spolupráci s politickou nadací Konrad-Adenauer Stiftung. Dopoledne byla na programu debata s místními dvěma starosty.Starostou Starého Města u Uherského Hradiště, panem Josefem Bazalou, a starostou Hluku, panem Martinem Křižanem. Oba nám vypověděli radosti a strasti práce starosty ve svých městech. Přičemž Hluk je menším městem s necelými 5 000 obyvateli a Staré Město u Uherského Hradiště má pak necelých 7 000 obyvatel. Své vyprávění začali cestou, která je vedla až do starostenského křesla. Pan Bazala se tam dostal přes místní folklórní sdružení, pan Křižan pak přes aktivitu ve farnosti a obci. Bylo vidět, že je práce starosty baví a naplňuje, ačkoliv jim zároveň bere velké množství času, avšak oba tuto funkci vnímají jako službu veřejnosti. Debata se točila kolem problémů menších sídel a obecně Zlínského kraje, tj. vylidňování a odliv mozků. Zároveň ale bylo vyzdviženo, že Zlínský kraj může nabídnout široké kulturní možnosti přes aktivitu různých spolků, divadel, folklórních sdružení, fotbalových klubů atd. V rovině praktického fungování radnice nám pak oba pánové vysvětlili, jak jejich radnice fungují, jak probíhají zasedání zastupitelstva, jak jednají s opozicí a mnohé další. V sobotu odpoledne nás navštívili dva lektoři z Institutu politického marketingu, kteří nás prakticky uvedli do problematiky vedení volební kampaně ke komunálním volbám. Nejprve se obecně dotkli volebního systému ČR s jeho klady i zápory, poté prezentovali mnohá data týkající se volebních úspěchů konkrétních stran v daných regionech, vysvětlili metody vedení volební kampaně i s osobními zkušenostmi z této činnosti. Důležitým nástrojem sebeprezentace v dnešní době je twitter i FB, proto i těmto dvěma sociálním sítím bylo věnováno velké množství pozornosti. Mimo to zvláště v komunálních volbách hraje velkou úlohu kontaktní kampaň, které dopomohla k úspěchu již mnoha subjektům. Avšak je nutné správě tuto kampaň naplánovat a obzvláště velkou pozornost věnovat jejímu provedení, které může lidi k volbě našeho subjektu motivovat, nicméně i odradit. Je třeba klást velký důraz na poznání terénu, ve kterém se bude operovat, a pak také na přístup k lidem, které ne vždy přesvědčíme o správnosti volby našeho subjektu. I k těmto lidem je však třeba se zachovat seriózně a zbytečně se s nimi nehádat. Celý seminář byl velmi motivační a mnoho z nás přesvědčil, abychom se snažili poznatky zde získané uplatnit v komunálních volbách příští rok.