Zahraniční spolupráce s ostatními mládežnickými spolky je pro nás velmi důležitá. I proto máme radost ze setkání k 30 letům výročí znovuotevření česko-rakouských hranic, které proběhlo minulý víkend s Junge Volkspartei Niederösterreich (mládežnická organizace Kurzovy lidové strany z Dolního Rakouska).

Společně jsme navštívili rakouskou obec Hardegg, která mostem propojuje ČR a Rakousko. Zde nás provedl místní starosta Friedrich Schechtner (ÖVP) a rakouská poslankyně Eva-Maria Himmelbauer (ÖVP). Poté jsme se vydali do příhraniční obce Čížov k památníku Železné opony, kde dodnes stále stojí strážní věž a ostatky ostnatého drátu.

Naše setkání dále pokračovalo v Brně, kde jsme na brněnské radnici diskutovali o podpoře příhraničních regionů, aby nedocházelo k masivnímu odlivu mladých lidí. Společně jsme také podepsali „Smlouvu o přátelství“ v rámci níž se budeme snažit vzájemně se potkávat každý rok a řešit aktuální problémy česko-rakouského pohraničí.

V sobotu jsme rovněž vytvořili rezoluci o podpoře přeshraniční spolupráce, kterou budeme prezentovat na setkání mládežnické organizace Evropské lidové strany YEPP.


Na závěr jsme se společně přesunuli do Prahy, kde jsme navštívili rezidenci rakouského velvyslance v ČR.

Celé akce se účastnilo zhruba 35 lidí, mezi nimi i několik mladých poslanců, zemských a lokálních zastupitelů z obou zemí.

Máme v ČR již 30 let svobodu a demokracii a za sebou 15 let členství v EU, tak toho pojďme využít pro lepší budoucnost našeho regionu a Evropy.