My, níže podepsaní zástupci těchto mládežnických organizací českých politických stran: Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté, Mladí sociální demokraté, Mladí konzervativci, Mladí zelení, TOP Tým u příležitosti 25. ugg soldes výročí obnovení demokracie v naší zemi, vědomi si významu institucí zastupitelské demokracie pro dobrý život společnosti, vážící si všech obětí, které vedly ke svobodě a demokracii a odhodláni dále upevňovat a posilovat demokratický politický systém v České republice, tímto prohlašujeme:

Klíčovou roli při uskutečňování demokratické vlády skrze zastupitelské instituce hrají politické strany. Politické strany mají být založeny na hodnotách a idejích a reprezentovat významnou část společnosti, která se s těmito hodnotami a idejemi ztotožňuje. Politické strany mají vytvářet adekvátní organizační rámec pro účinné uskutečnění této reprezentace. nike kwazi soldes Nezastupitelnou úlohu při vytváření a posilování vazby mezi politickou stranou a její společenskou základnou hrají mládežnické organizace. nike air max 90 homme Mládežnické organizace politických stran přispívají k politické socializaci mladé generace a podílejí se na rozvíjení politických kompetencí svých členů směrem k jejich uplatnění v politických stranách. nike huarache Vedle politického vzdělávání členů politických stran hraje nezastupitelnou úlohu širší občanské vzdělávání, přispívající k posilování demokratického cítění a hodnotových postojů občanů.

Jsme velmi znepokojeni posilováním antistranických a antipolitických nálad ve společnosti a nástupem politických formací, zpochybňujících význam politických stran pro demokracii. Jsme odhodláni zachovávat prostor pro volnou soutěž politických stran coby nepostradatelný prostředek formování a naplňování politické vůle. Chceme ve své další činnosti rozvíjet a upevňovat instituce zastupitelské demokracie. Chceme, aby se naší občané více angažovali v politických stranách. Doporučujeme přijetí zákonných norem, upravujících působnost institucí, zajišťujících nadstranické státní občanské vzdělávání. adidas zx 500 Doporučujeme, aby politické strany věnovaly zvýšenou pozornost potřebě politického vzdělávání. Chceme svědomitě přispívat k posilování demokratických hodnot a postojů nejmladší generace Čechů s vědomím, že

DEMOKRACIE POTŘEBUJE DEMOKRATY!

V Praze dne 15.