V souvislosti s velkým zájmem o „Soutěž o nové logo“, které se zúčasnilo 11 soutěžících s celkovým počtem 23 návrhů, byl termín vyhlášení odložen na 30. 5. 2013.
Návrhy postupující do druhého kola a byly předloženy předsednictvu ML.
Výherce bude zveřejněn na našich webových stránkách a FB.

Magdalena Kokejlová
místopředsedkyně ML