Předsednictvo Mladých lidovců se jednoznačně připojilo k prohlášení Pražské organizace KDU-ČSL (dostupné zde: http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2013/Prohlaseni-Prazske-organizace-KDU-CSL-k-situaci-oh.aspx ). Vyzývá proto všechny své členy a příznivce, aby zvážili svoji pomoc při odklízení následků škod v postižených oblastech. Předsednictvo ML také schválilo příspěvek na cestovní náklady dobrovolníkům z řad členů ML. Ubytování je zajištěno. Dobrovolníci se nahlašujte koordinátorovi Antonínu Homolovi (coreo@centrum.cz, 725805785). Každá pomoc je vítána.

Děkujeme!