V minulém týdnu jsem měl možnost se v Brně zúčastnit výborně zorganizované konference Práce na dálku v rámci projektu www.pracenadalku.cz. Konference, které jste se samozřejmě mohli zúčastnit „na dálku“ prostřednictvím internetu, přinesla řadu inspirativních pohledů na oblast práce na dálku.
Samotná konference byla uvedena videem „Vize internetu v roce 1986“, které vřele doporučuji ke shlédnutí na této adrese. Jednotliví řečníci se věnovali tématům od osobního rozvoje a pracovních návyků přes trendy v oblasti zaměstnávání na dálku až po konkrétní případy využití, použité a dostupné technologie a jejich bezpečnost. V následujících řádcích bych se rád zaměřil na obecnou charakteristiku práce na dálku a její přínos pro slaďování rodinného a pracovního života.
Pojem práce na dálku (anglicky teleworking, případně rozšiřující se e-working) zahrnuje práci, která probíhá mimo svoji kancelář a sídlo zaměstnavatele z domova nebo některého jiného místa.
Práce na dálku je ze strany zaměstnanců vnímána především jako benefit. V některých firmách se však začíná používat jako stále častější forma práce. Využití práce na dálku pak přináší pozitivní efekty pro zaměstnavatele. Mezi ty hlavní zaměstnavatelé řeší především vyšší produktivitu pracovníků, výrazné snížení nemocnosti a absencí a také růst spokojenosti a loajality vůči zaměstnavateli. Dále pro zaměstnavatele práce na dálku přináší úspory z provozování prostor, kdy již není nutné pro jednotlivé pracovníky mít samostatné kanceláře nebo pracovní stoly.
Možnost pracovat z domu nebo jiného místa bývá v praxi velice často doprovázena také flexibilními pracovními úvazky, klouzavou pracovní dobou apod. Díky tomu má člověk v režimu práce na dálku možnost zorganizovat si svůj čas na osobní a rodinný život. Je možné se věnovat svým dětem a svoji práci pak dělat v době, kdy už děti spí. Není problém naplánovat si návštěvy lékařů nebo vyzvedávat děti ze školky. Člověk tak plnohodnotně vykonává svoji práci a přitom věnuje svůj čas svým nejbližším
Dlužno podotknout, že v režimu práce na dálku se nejčastěji pracovníci nachází jen několik dní v týdnu, permanentně na dálku pracuje jen velmi malé procento osob.
Vzhledem k oddalování odchodu do důchodu nelze ještě dobu, kterou stávající mladá generace stráví v práci, jednoznačně určit. Ale určitě to bude více, než generace předcházející. Díky rozšíření a dostupnosti připojení k internetu a softwarových nástrojů se bude práce na dálku v různých podobách objevovat stále častěji. Aby bylo možné dobře sladit rodinný a pracovní život, bude třeba využít nové přístupy k práci a způsobu jejího vykonávání. Práce na dálku společně s využitím flexibilních forem práce může být jednou z cest, jak toho dosáhnout.
Jakub Heikenwälder, konzultant, Brno