První červnovou sobotu se v Brně sešlo dvacet Mladých lidovců, aby se skrze PR workshop zorientovali ve světě PR. Kurz vedla zkušená lektorka Marie Zbořilová a byl realizován s laskavou podporou Konrad Adenauer Stiftung.

Během workshopu jsme si definovali význam PR, diskutovali jsme o PR rolích a kompetencích uvnitř ML a zabývali se možnými PR nástroji. Důraz byl kladen na sociální sítě, tvorbu a prezentaci “obsahu“ sdělení či na sestavení protfolia PR nástrojů pro ML. Workshop byl ukončen společnou večeří, u které jsme neformálně a velmi inspirativně diskutovali současné dění v ML a budoucí směřovaní.
Každý účastník si odnesl cenné znalosti a PR workshop výrazně pomůže naší organizaci. Záměrů a plánů máme celou řadu, ale raději než slova, by o nich měly vypovídat naše praktické kroky. Věřím, že na sebe nenechají dlouho čekat a přinesou očekávaný efekt.

Jan Novotný
místopředseda ML