Přijměte pozvání na konferenci u příležitosti 25 let demokracie, „Význam mládežnických organizací politických stran pro demokracii“. nike air max 2018 Participovat na ní budou zástupci všech mládežnických organizací demokratických politických stran, tj. nike air max 2016 vedle nás organizátorů Mladých lidovců jsou to Mladí křesťanští demokraté, Mladí konzervativci, Mladí sociální demokraté, Mladí zelení a TOP Tým.

Konference se bude konat 15. listopadu 2014 od 10 do 15 hodin: do 13:45 hodin ve velkém sále Paláce Charitas v Praze a následně na Národní třídě, kde proběhne pietní akt ve vzpomínce na rok 1989.

Program:

10:00–10:05 Úvodní slovo (Petr Hladík, předseda ML) 10:05–10:15 Zdravice hostů 10:15–10:25 Význam politických stran pro demokracii (Vladimír Hanáček, politolog, ML) 10:25–11:35 Vystoupení zástupců jednotlivých mládežnických organizací 11:35–11:50 Úvod do občanského vzdělávání (Alena Falathová, politoložka) 11:50–12:20 Oběd 12:20–13:20 Workshop, práce ve skupinkách

  1. fungování mládežnických organizací
  2. občanské vzdělávání
  3. reflexe komunismu v mladé generaci 25 let po pádu režimu
  4. aktivity mládež. UGG Bottes Pas Cher organizací pro posílení demokracie v ČR
  5. nástup antistranických a antipolitických hnutí jako výzva politickým stranám

13:20–13:30 Zdravice Michaely Šojdrové, europoslankyně 13:30–13:45 Schválení deklaratorního usnesení 13:45–15:00 Průvod na Národní třídu, vystoupení osobnosti, pietní akt   Svou účast nahlašujte u 1. basket nike tn soldes místopředsedkyně Fay Adensamová na email 1.mistopredseda@mladilidovci.cz nejlépe do 12.11.2014.