Měníme svět k lepšímu

FacebookInstagram

Aktuality

Webináře o střední Evropě od Konrad-Adenauer-Stiftung Sasko

Webináře o střední Evropě od Konrad-Adenauer-Stiftung Sasko

V měsíci únoru jsem se zúčastnil třídílného webináře KAS o střední Evropě. Webinář se zabýval tématy: středoevropská identita, role náboženství ve společnosti a problematika hledání bezpečnostního statusu malých zemí s velkými sousedy (tedy téma veskrze...

Online Deutschlandtag Junge Union 2020

Online Deutschlandtag Junge Union 2020

Junge Union je mládežnickou organizací německé koalice CDU/CSU, která má 105 tisíc členů a z toho 30 tisíc jen v Bavorsku. Jsou největší evropskou organizací svého druhu a  jak sám ministerský předseda Markus Söder na začátku své zdravice na posledním sjezdu...

Konference o budoucnosti udržitelného rozvoje

Životní prostředí a také efektivní péče o něj je Mladým lidovcům velmi blízké téma, které zasahuje do všech sfér našeho života. V roce 2015 přišlo OSN s cíli udržitelného rozvoje, EU v letošním roce představila velmi inovativní Zelený nový úděl, který by měl pomoci...

Mladí lidovci a koronakrize

Na jaře letošního roku jsme měli naplánováno několik akcí, které se bohužel kvůli koronaviru musely zrušit nebo přesunout do online prostředí nebo se přesouvaly na jiný termín. To se týkalo celostátních akcí i různých akcí v jednotlivých krajích. Bohužel jsme museli...

Mladí lidovci a krajské i senátní volby 2020

Jako skoro každý rok, i letos se Mladí lidovci zapojili do voleb. Kandidovali v krajských volbách a také pomáhali většině kandidátů do Senátu. V krajských volbách celkem kandidovalo 21 Mladých lidovců v 8 krajích. Konkrétně se jednalo tyto členy:František Talíř...

Přidej se k nám

Jak na to

Kdo jsme?

Mladí lidovci, z. s. byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Uvědomujeme si kulturní a společenské bohatství vytvořeného během staletí trvajících křesťanských dějin Evropy, které nikde jinde ani později již nenašlo obdoby. Svou prací se chceme zasazovat o uchování tohoto duchovního dědictví a konáme tak v duchu křesťanských zásad. Mladí lidovci, z. s., úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi, nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy.

Co chceme?

Za své poslání považujeme vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka. Zvláštní zřetel klademe na růst společensko-politický, který chceme podporovat rozšiřováním vzdělání v otázkách křesťansko-konzervativní politiky, s důrazem ukotvení hodnot založených na evropské křesťanské morálce. Věříme, že jen tak je možné podporovat vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci aktivního působení ve veřejném životě.

Chceme iniciovat rozvoj zejména těch schopností a dovedností umožňujících hlubší pochopení politické morální odpovědnosti a zvýšovat informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v České republice a v Evropské unii. Tím také pomáháme rozvíjet schopnost zaujímat a vyjadřovat stanoviska ke společenským otázkám.

Co pro to děláme?

V naplňování svých cílů spoléháme na vytváření společenství mladých lidí se zájmem o politické dění. Organizujeme a zprostředkováváme vzdělávací akce, přednášky, semináře, stáže a jiné aktivity potřebné k formaci osobnosti. V neposlední řadě pořádáme kulturní a společenské akce s cílem umožnit setkávání mladých lidí a popularizovat křesťansko-demokratické politické smýšlení.

Mladí lidovci, z. s.

Karlovo náměstí 317/5
120 00 Praha 2 – Nové Město

IČ: 01165763
Č. účtu: 2000345323 / 2010

Helena Martinková,

předsedkyně

Mobil:  +420 731 213 726
email: predseda@mladilidovci.cz