Dva předsedové, konkrétně předseda Mladých lidovců Vladimír Hanáček a krajský předseda ML Prahy a Středočeského kraje Michael Kalný, se zúčastnili mezinárodního dialogu zástupců členských stran Evropské lidové strany z ČR, Slovenska, Maďarska a Německa, který uspořádala dne 18. nike kwazi soldes timberland boots for men listopadu 2015 německá Nadace Konráda Adenauera v Budapešti. adidas zx 500 Diskutovány byly klíčové otázky dneška: migrační krize a reakce Evropy na ní a politika východního sousedství. ugg homme V rámci panelu, věnovaného tomuto tématu, vystoupil i předseda Mladých lidovců a zdůraznil nezbytnost trvat na dodržování mezinárodního práva v ukrajinském konfliktu a pozici Ruska k němu, potřebu koordinace obranné politiky členských států EU a zvyšování výdajů na obranu a v neposlední řadě i obhajobu hodnot židovsko-křesťanské civilizace coby duchovního základu evropské politiky i kultury. ugg 2017 adidas zx 500 Připomněl, že Evropa nemůže být na globální scéně silná, pokud sama sebe popře.

kas_80370-1609-1-30_90Na závěr konference měli účastníci příležitost vyslechnout příspěvky předních politických osobností na téma dalších perspektiv evropské demokracie: poslance německého Bundestagu Christopha Bergnera, poslance maďarského Národního shromáždění Zsolta Németha, místopředsedy Národní rady Slovenské republiky Jána Figeľa a europoslance Michaela Gahlera. Následovala neformální konverzace při večerním rautu.

Oba účastníci měli vzácnou příležitost osobně se setkat a podebatovat se zástupci partnerských mládežnických organizací: německé Junge Union a maďarské Fidelitas.