Praha – Celostátní sjezd Mladých lidovců, nejvyšší orgán spolku, se letos uskutečnil v sobotu 25. února 2017 v pražském Paláci Charitas. Zúčastnilo se jej téměř sto delegátů z celkem deseti krajských organizací. Největší pozornost byla upřena na duel dvou kandidátů o post předsedy spolku. Hned v úvodní části zazněla, letos neobvykle, první zdravice jednoho z vážených hostů sjezdu. Ministr kultury Daniel Herman ve svém projevu zmínil symboliku data 25. února 1948, tedy výročí komunistického puče, a to v návaznosti na některé aktuální hlasy, které by si snad dovedly představit, že by se komunisté opět podíleli na vládě v této zemi. Toto dle slov pana ministra nelze dopustit. “Nebojte se mít ambice angažovat se ve veřejné politice. Jen slušní, angažovaní lidé mají možnost veřejný prostor měnit. Jde to, má to smysl,” povzbudil ministr přítomné k aktivní politické činnosti. Závěrem popřál mladým lidovcům úspěšnou volbu a zdar celému sjezdu. ugg homme Ve zprávě předsedy Vladimíra Hanáčka o aktivitách a stavu spolku, zaujaly uskutečněné projekty, především největší z nich – Summercamp 2016 – několikadenní vzdělávací akce členů ML ve Štěkni. V oblasti PR se povedl redesign webu a zkvalitnění prezentace na sociálních sítích, pokračuje rozvíjení vztahů se zahraničními organizacemi i snaha o rozšíření členské základny do dalších krajů. „Srdečné poděkování patří všem, kteří jakkoliv podporují činnost Mladých lidovců, předně Konrad Adenauer Stiftung, KDU-ČSL a všem jejím členům a zástupcům,“ poděkoval ve svém výstupu předseda Hanáček. Za kontrolní komisi vystoupil její předseda Petr Hladík. nike huarache Uvedl, že činnost i cíle spolku jsou plněny dle stanov, rovněž v hospodaření i účetnictví nebyly shledány nedostatky. V závěru své zprávy prohlásil, že Mladí lidovci předčili všechna očekávání, která měl ve chvíli zakládání spolku. Před zahájením volební části programu pronesli k delegátům své zdravice i další hosté. Z řad zástupců KDU-ČSL se nejprve slova ujal místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek a dále předseda poslaneckého klubu Jiří Mihola, jenž ocenil přínos a práci mnohých členů ML ve prospěch KDU-ČSL. Svůj pozdrav a přání zdaru sjezdu vyjádřili i poslanci Vít Kaňkovský, Ivan Gabal, Jaroslav Klaška či senátorka Renata Chmelová. soldes timberland 2017 Skrze své asistentky, oslovili a pozdravili účastníky sjezdu i europoslankyně Michaela Šojdrová a europoslanec Tomáš Zdechovský. Častým tématem, v jednotlivých projevech hostů, bylo vyjádření podpory přítomným v jejich zájmu o veřejnou či politickou činnost a taktéž povzbuzení k všeobecné občanské aktivitě každého člověka. Mezi hosty byla i zástupkyně Konrad Adenauer Stiftung, paní Alena Resl, či zástupci jiných mládežnických organizací. „Vychovávať v dnešnej dobe kresťansko-demokratických politikov je výzva, a presvedčiť mladých ľudí o týchto hodnotách je skutočné umenie,“ sdělil ve svém projevu, podporující růst a vzdělávání mladých lidí v politice, místopředseda Křesťanskodemokratické mládeže Slovenska Slavomír Gregorík. Na program sjezdu byl zařazen i krátký workshop nazvaný „Co přinese Brexit Evropě?“, který přednesl europoslanec Pavel Svoboda. Nejočekávanější částí sjezdu byla zajisté volba nového předsedy spolku. Ne letošním sjezdu se o tuto funkci ucházeli dva silní kandidáti. chaussure timberland homme „Rád bych pokračoval v započaté práci pro ML a zachoval kontinuitu ve směřování spolku, i vzhledem k letošní velké výzvě, kterou bude bezesporu podpora naší mateřské strany KDU-ČSL v podzimních volbách,“ pronesl v kandidátském projevu současný předseda Vladimír Hanáček. Druhý uchazeč, dlouholetý předseda krajské organizace v Brně Filip Chvátal, ve svém proslovu apeloval na potřebu inovace směřování a vedení spolku. „Nabízím Vám své pracovní znalosti s vedením týmů a vůli posunout spolek na novou úroveň, k čemuž jako ukázku předkládám i činnost v naší brněnské organizaci,“ dodal druhý kandidát Chvátal. Po proslovech následovalo více než hodinové „grilování“ obou kandidátů od delegátů sjezdu. V tajné volbě nakonec zvítězil, v poměru 58 ku 32 hlasům, Filip Chvátal a stal se třetím předsedou v historii ML. „Děkuji všem delegátům za jejich volbu a taky Vláďovi Hanáčkovi za jeho dosavadní práci a nasazení pro náš spolek,“ uvedl nový předseda v krátké děkovné řeči. Z pozice 1. místopředsedy bude novému předsedovi krýt záda, a rovněž zajišťovat projektovou činnost spolku, Michael Kalný. Dalšími členy předsednictva byli zvoleni Radovan Gaudyn, Václav Pláteník a Václav Najzar. Rovněž kontrolní komise bude v následujícím období působit v obměněném složení pod předsedou Martinem Hájíčkem. Téměř dvojnásobný počet zájemců o volené pozice v celostátním výboru dává dobrý signál o aktivitě členské základny a zájmu o podílení se na směřování Mladých lidovců. Do výboru bylo zvoleno sedm zástupkyň a devět zástupců napříč všemi krajskými organizacemi. Závěrem lze vyslovit přání, aby nově zvolené vedení Mladých lidovců dokázalo nalézat vhodné cesty k plnohodnotnému rozvíjení spolku, jeho činností, aktivit i vnitřní struktury.