Děčín měl tu čest hostit 7. a 8. prosince 2013 workshop Mladých lidovců na téma Vyjednávání a rétorika. Děčín byl vybrán proto, že zde mají Mladí lidovci vztyčný bod, v podobě tří aktivních členů. Jeden z nich, Jiří Skřivánek, se podílel na přípravě workshopu, především pak řešil otázku zázemí.

Poslední velké letošní akce se účastnili nejenom členové občanského sdružení Mladí lidovci, ale také další mladí lidé, kterým otázka politiky není lhostejná. Do konce roku proběhnou už pouze menší události. Naplno začneme pracovat opět po Novém roce, zejména s ohledem na evropské a komunální volby.

Program se odehrával v restauraci Kocanda na Starém Městě, kde čekalo účastníky workshopu hezké ubytování, konferenční prostory a chutná strava. Po sobotním obědě začal očekávaný program. V úvodu vystoupil vážený host, lídr kandidátky KDU-ČSL Ústeckého kraje do Poslanecké Sněmovny České republiky v roce 2013, Leo Steiner. Motivačně pohovořil o svém životě, cílech a zvlášť o zkoušeném „divokém“ severozápadu. Účastníkům workshopu přiblížil chystající se aktivity, především pak připravované první krajské referendu v České republice s názvem Platit musí viníci. To má donutit místní kmotry k odpovědnosti za jimi způsobené škody.

Poté následovala se svými výstupy týkající se rétoriky zkušená Ph.Dr. Jana Vlčková, Ph.D. Dosažené vzdělání i praxe byla z jejího sobotního i nedělního vystoupení cítit. Nebylo to jen o monotónním hovoření a hovoření, jako to na některých akcích často bývá. Naopak se účastníků ptala na vlastní názory a opravovala chyby v jejich projevu. Učila nás zorientovat se v záplavě mimojazykových informací obsažených v mluveném projevu a říct to, co opravdu říct chceme. Dále vysvětlila, jakým způsobem vyjednávat, čeho se vyvarovat, co naopak nezapomenout říci. Každá její přednáška měla spád a bylo vidět, že účastníky baví.

Kromě přednášek, si stihli členové workshopu i zasportovat v tamní tělocvičně. Dívky fandily na lavičkách a chlapci jim za to předvedli svůj fotbalový um. Závěrem je nutné poděkovat za laskavou podporu Nadaci Konrada Adenauera, skrze kterou byl celý povedený workshop v našem městě uskutečněn.

za Mladé lidovce

Jiří Skřivánek