V sobotu 9. srpna 2014 se v Domažlicích uskutečnila přednáška historika z Masarykova ústavu AV ČR Michala Pehra, věnovaná osobnosti někdejšího předsedy zemské organizace ČSL v Čechách, vyšehradského kanovníka Msgre. Bohumila Staška. bottes ugg pas cher Akce byla zorganizována Mladými lidovci a místní organizací KDU-ČSL ve spolupráci s Muzeem Chodska u příležitosti 75. nike air max 1 výročí památného Staškova kázání na Svatovavřinecké pouti na Veselé hoře u Domažlic v srpnu 1939. Vlastenecké kázání, tolik nabádavé k shromážděným 120 tisícům poutníků směrem k zachování naděje v šťastnou budoucnost národa navzdory nacistické okupaci, je bezesporu nejvýznamnějším počinem této významné osobnosti českého politického katolicismu první poloviny 20. století a ve Staškově životě sehrálo osudovou úlohu, neboť za svou plamennou výzvu i spoluúčast na dalších manifestačních akcích bezprostředně po okupaci (včetně přenesení Máchových ostatků z Litoměřic na Vyšehrad) Stašek posléze zaplatil utrpením v nacistických káznicích a koncentračním táboře Dachau.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Staškova nepřímá výzva k obraně národní pospolitosti a aktu vzdoru vůči nacistické perzekuci je výrazem jeho niterné víry v šťastný osud českého národa, kterou vyjádřil již v předválečném období svou koncepcí legitimity české samostatnosti, kterou čerpal ze svatováclavské ideje, a pomohl tak organicky začlenit katolické zdroje české státnosti do hodnotového základu, z něhož mohla první Československá republika čerpat svou duchovní sílu: dědicem českých zemí je zemský patron sv. Václav, na jehož přímluvu a s jehož pomocí Češi vybojovali nezávislost na habsburském soustátí poté, co habsburští panovníci znevážili tuto ideu nepřijetím svatováclavské koruny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tradičně kontroverzně nahlížené Staškovy představy o možnostech zlepšení politického systému ČSR skrze omezení vlivu politického stranictví a vznik stavovského parlamentu, kvůli nimž vypukl jeho spor s Janem Šrámkem, vrcholící v období druhé republiky Staškovým podílem na začlenění ČSL do Strany národní jednoty, je třeba nahlížet v kontextu hodnotových východisek jeho politiky. Stašek byl upřímným vlastencem a oddaným bojovníkem za blaho národa. christian louboutin Jeho veřejná činnost po 15. březnu 1939 tak představuje kontinuální pokračování jeho práce v období předchozím. O tom, zda své politické vize změnil skrze zkušenost s nacistickým vězením, již můžeme pouze spekulovat. adidas yeezy boost Stašek byl po válce zahrnut mnohými státními i církevními řády a nadšeně přivítán chodským lidem na svatovavřinecké pouti v srpnu 1945, k politické činnosti se však i pro odpor Šrámkova vedení ČSL již nevrátil. chaussure nike pas cher V paměti tak zůstávají především jeho zásadové postoje z doby Mnichova, kdy reprezentoval lidovce ve Výboru na obranu státu, i hrdinství po nacistické okupaci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Staškova osobnost je úzce spojena se západními Čechami, odkud pocházel, kde zahajoval svou veřejnou činnost a posléze i kázal o památné pouti. Domažlicko je však významným regionem i pro současné (nejen Mladé) lidovce. Starobylý kraj lidových tradic je v silně sekularizovaném prostředí českého Západu raritou, kterou křesťanští demokraté dosud nedokázali dostatečně zužitkovat v rámci volebního klání. Velká územní vzdálenost této části republiky od tradičních lidoveckých bašt i nízký podíl zdejších tradičních voličů KDU-ČSL v celkovém podílu hlasů v Plzeňském kraji, ztěžuje politickou práci domažlických lidovců. Jejich předseda Stanislav Antoš ve svém proslovu k účastníkům besedy zdůraznil, že si váží pomoci Mladých lidovců oslovit zdejší obyvatele a posílit tak pozice KDU-ČSL na Domažlicku. Mladí lidovci mají zájem získat i v tomto regionu další své členy a pomoci dosáhnout toho, aby domažličtí křesťanští demokraté nejen uspěli v nadcházejících komunálních volbách, ale též abychom se co nejdříve dožili chvíle, kdy bude v domažlickém obvodě zvolen historický první lidovecký senátor ze západních Čech.


Mgr.