Velký dík patří politické nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung, díky které jsem se mohla spolu s Jakub Hruška zúčastnit mezinárodní konference v Budapešti s tématem Životní prostředí, klima, energie. Zázemí, které nám bylo poskytnuto a organizace celého pobytu byla skvělá. Měli jsme možnost navázat nové kontakty, strávit příjemné večery mimo nabitý program se zástupci všech čtyř zemí a odměnou nám byla také prohlídka nádherného města Budapešť.

V rámci programu na konferenci vystoupili představitelé organizací, výborů, politických stran či vědečtí pracovníci z Německa, Maďarska, Slovenské a České republiky. Konference byla pro mne velmi přínosná. První blok příspěvků se týkal výzev a kladení důrazu na politiku ochrany životního prostředí, národní strategie a kroky směrem k udržitelnému rozvoji na naší Zemi. Byla zdůrazňována důležitost výchovy mladé generace v otázkách ochrany životního prostředí, dále podpora místních produktů, lokálních farmářských trhů a bioprodukce. Další část byla věnována situaci v jednotlivých zemích. Shrnutí dosažených cílů v rámci snižování emisí a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jak si jednotlivé země stojí, jaké kroky je v tomto čekají, co pro to političtí zástupci a organizace hodlají udělat.

Nedílnou součástí bylo také shrnutí všech poznatků sdílených na konferenci a bohatá diskuze na představená témata.
Doufám, že účastníci konference projeví zájem o vzájemnou podporu a spolupráci v projektech týkajících se ochrany životního prostředí a využijí kontaktů, které zde získaly k efektnější spolupráci a k předávání zkušeností.
Zemi máme pouze jednu a je potřeba se o ni starat, ne ji pouze vyčerpávat a ničit.

(Anežka Nečasová)