Na jaře letošního roku jsme měli naplánováno několik akcí, které se bohužel kvůli koronaviru musely zrušit nebo přesunout do online prostředí nebo se přesouvaly na jiný termín. To se týkalo celostátních akcí i různých akcí v jednotlivých krajích. Bohužel jsme museli zrušit i jednu z našich největších akcí – Summercamp.

Bohužel situace v těchto dnech opět nevypadá dobře a tak budeme muset postupovat podobně. Na některých akcích se to projevilo už v září a na začátku na října. Dlouho očekávanou akcí byla konference o udržitelném rozvoji. Odehrála se ještě z velké části offline, ale samozřejmostí byly roušky a hosté z Německa se nemohli zúčastnit osobně a debatovali tak díky elektronice. Celá akce byla zároveň přenášena na našem Facebooku. Epidemiologická situace se ale dotkla i dalších akcí. Debata před krajskými volbami na Vysočině byla přenášena online, přímo na místě mohli být pouze diskutující a organizátoři. Kvůli koronaviru se ale nedostavili všichni pozvaní. Brněnská debata na téma Česko-německé přátelství se také odehrála online.

I další akce na podzim se budou muset upravovat – rušit, přesouvat na jiné datum nebo online prostředí. Samozřejmě nemůžeme předvídat situaci, a tak budeme jednat flexibilně.