V pátek 15. coats jackets května 2015 proběhla v prostorách Poslanecké sněmovny konference šesti českých mládežnických organizací zavedených politických stran, pořádaná Mladými sociálními demokraty pod záštitou předsedy dolní komory Parlamentu Jana Hamáčka. buy mu legend redzen V úvodu konference přítomné pozdravil i premiér Bohuslav Sobotka. air jordan 14 retro Účastníci se pokusili nahlédnout budoucnost mládežnických organizací v České republice, výzvy, kterým čelí, i řešení, která jednotlivé mládeže navrhují. Mladé lidovce na konferenci reprezentoval předseda Vladimír Hanáček, jenž taktéž vystoupil s ostatními kolegy v panelu, věnovanému představení jednotlivých organizací, a ve svém vystoupení připomněl i historicky první Prohlášení mládežnických organizací českých politických stran k 25 letům demokracie, jež bylo podepsáno na konferenci pořádané ML 15. mu2legendzen listopadu loňského roku.

Právě na toto Prohlášení navazuje Memorandum, jenž zástupci šesti mládeží podepsali na páteční konferenci. nike air max bw V tzv. Memorandu II. asics nimbus se signatáři opět přihlašují k demokratickým hodnotám i cílům, obsaženým v prvním Prohlášení, a nově též vyjadřují ambici ustavit platformu politických mládeží, na jejíž půdě by mládeže mohly společně koordinovat činnost a směřovat k jejich naplňování.

Plný text podepsaného Memoranda uvádíme níže:

My, zástupci těchto mládežnických organizací českých politických stran: Mladí sociální demokraté, Mladí lidovci, Mladí křesťanští demokraté, Mladí zelení, TOP tým a Mladí konzervativci, v návaznosti na přijaté Prohlášení mládežnických organizací českých politických stran k 25 letům demokracie stvrzujeme svými podpisy vůli a odhodlání našich organizací prohloubit vzájemnou spolupráci založenou na sdílených hodnotách demokracie a svobody, jakožto společném postoji vůči klíčové roli politických stran v naší zemi. nike air zoom pegasus Vedeni tímto sdíleným přesvědčením budeme usilovat o:

  • navracení důvěry v systém zastupitelské demokracie a v politické strany, které jsou postaveny na hodnotách a ideologiích,
  • zvyšování povědomí o demokratických principech fungování státu a svobodné soutěže politických stran (organizování veřejných debat, přednášek, besed, kulatých stolů – ať už v rámci svých organizací anebo společně)
  • aktivity posilující vědomí mladých lidí o nezastupitelném významu politické angažovanosti (projekty, kampaně, mediální prohlášení v rámci svých organizací anebo společně)
  • větší angažovanost mladé generace v demokratickém politickém procesu a v politických stranách,
  • aktivity vedoucí k potlačování všech forem nesnášenlivosti, útlaku a nesvobody
  • realizaci vzdělávacích akcí ve svých organizacích ve snaze posilovat, kultivovat a podporovat dovednosti a znalosti členů a členek politických mládeží
  • podporu síťování napříč občansky a politicky angažovanými mladými lidmi.

Za účelem posilování demokratických hodnot a postojů mladé generace občanů a občanek naší země jsme se dohodli na založení společné platformy. Tato platforma demokratických mládežnických politických organizací vzniká napříč názorovým spektrem. asics gel lyte 3 Jde o platformu, která, navzdory rozdílným programům a vizím, spojuje mladé politiky a političky, spolupracující na tématech, která jsou klíčová pro svobodný život v naší společnosti.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dne 15.