15. listopadu 2014

Tisková zpráva – Zástupci mládežnických organizací demokratických politických stran se setkali u příležitosti 25. chaussures adidas výročí obnovení demokracie v naší zemi a diskutovali nad významem svých organizací a politických stran jako takových. adidas zx flux Všechny zúčastněné strany se jednoznačně shodly na tom, že pro uskutečňování demokratické vlády skrze zastupitelské instituce jsou politické strany nepostradatelné.

Politolog Vladimír Hanáček zdůraznil, že politické strany mají hrát klíčovou roli demokratické vlády skrze zastupitelské instituce, neboť tyto strany mají být založeny na hodnotách a idejích a mají reprezentovat významnou část společnosti, která se s těmito hodnotami ztotožňuje. nike chaussure Účastníci konference pak vyjádřili znepokojení s posilováním antistranických a anitipolitických nálad ve společnosti.

Úkolem mládežnických organizací politických stran je podpora politické socializace mladé generace a podílení se na rozvíjení politických kompetencí svých členů směrem k jejich uplatnění v politických stranách, což deklarovali závěrečným usnesením.

Konference se zúčastnilo na šest desítek mladých lidí z řad Mladých lidovců, Mladých křesťanských demokratů, Mladých sociálních demokratů, Mladých konzervativců, Mladých zelených a TOP Týmu. air jordan 11 Účastníky konference taktéž pozdravili senátor Václav Hampl, poslanec Jaroslav Klaška či europoslankyně Michaela Šojdrová.

Po ukončení konference se zúčastnění přesunuli na Národní třídu, kde položili svíce a květiny. asics france Se svým příspěvkem zde vystoupila Neela Winkelmann-Heyrovská, která zavzpomínala na události ze 17.