Poslední krajská konference Mladých lidovců se konala 28. 2. timberland soldes hommes 2015 v Třešti. ugg classic mini Mladí lidovci na Vysočině se sešli k prvnímu výročí svého ustavení, aby zhodnotili uplynulý rok a stanovili si plány pro rok budoucí. bottes timberland pas cher Krajská organizace na Vysočině patří k těm nejméně početným v republice, přesto se však konference zúčastnila většina členů.

Konferenci navštívil celostátní místopředseda Jan Novotný, jenž ve své zdravici seznámil členy s projekty, které se uskuteční v následujícím roce a ocenil ustavení krajské organizace na Vysočině a její následné aktivity. Těm se důkladněji ve své řeči věnovala dosluhující předsedkyně Magdalena Kokejlová. nike air presto Připomněla několik diskuzních večerů, které se podařilo zorganizovat, z nichž zvláštní význam přiřkla debatě s poslancem Vítem Kaňkovským, na níž se sešlo přes třicet posluchačů. Z ostatních aktivit ocenila organizovanou registraci dárců kostní dřeně, účast některých členů na celostátních projektech či dobré výsledky našich členů v komunálních volbách.

Konference se dále vyslovila pro změny v předsednictvu, za svého nového předsedu si vybrala Martina Polívku, který byl doposud místopředsedou. Novými místopředsedy se stali Vojtěch Kalčík a Pavel Poledna. Konference pokračovala výběrem delegátů na celostátní konferenci a nové předsednictvo již neformálně prodiskutovalo nynější pozici organizace a ujasnilo si priority a vize pro následující rok.