Dva zástupci Mladých lidovců byli pozvání na Summer University Junge Union NRW, která se konala tento víkend v německém Bad Salzuflenu. Po uvítání účastníků předsedou Junge Union NRW Paulem Zemiakem diskutoval o cestě Evropy z krize Elmar Brok, euro poslanec za CDU, se Steffenem Kampeterem, náměstekem minstra financí. Další program obsahoval odpolední semináře zaměřené na různá témata – komunální politika, multikulturalismus, evropsko-americká spolupráce atd. Večer patřil židovskému pamětníkovi druhé světové války Carlu-Hans Kipperovi a jeho vzpomínkám na události v nacistickém Německu.

Mladí z Junge Union tvrdí, že Summer University musí být z 50% o vzdělávání a z 50% o setkávání. Večer tedy pokračoval večeří a volnou zábavou.

Nedělní dopoledne bylo opět zaplněno prací ve skupinách na semináři. Po společném obědě se účastníci rozjeli do svých domovů.

Mladí lidovci jsou rádi, že se mohli zúčastnit. Nejenže navázali cenné kontakty, ale získali i informace o fungování podobných akcí, které snad zúročí příští léto na Summer Campu Mladých lidovců.

red.