Ráno 14. září jsme se sešli za účelem vzdělání v komunikaci a rétorice. Na začátku proběhlo přátelské seznamování.

Kurz vedl zkušený a sympatický lektor Aleš Vrána, který nás nezahrnoval pouze velkým množstvím informací, ale také nám dal možnost, abychom se sami vyjádřili. Po našem mluvnickém projevu jsme dostali zpětnou vazbu nejen od něho, ale i od ostatních účastníků kurzu. To nás posunulo opět o nějaký krok dál ve správném vyjadřování nejen v řeči k jednotlivci, ale i ke skupině.

Večer jsme zašli do restaurace Florida, kde jsme povečeřeli, rozloučili se a vydali se (někteří z nás) na dlouhou cestu domů.

Věřím, že pro nás všechny byl kurz přínosem.

Jan Kada