Ve čtvrtek 27. června 2013 se v pražském Paláci Charitas sešli členové Krajské organizace ML Praha a Střední Čechy, aby uskutečnili volební krajskou konferenci. V jejím rámci byli seznámeni se současnou situací a dosavadní činností sdružení za uplynulé období. Zvláštní pozornost byla věnována změně stanov ML a dopadům této změny na působení krajské organizace. V této souvislosti došlo ke schválení změny oficiálního názvu na KO na „Praha a Středočeský kraj“, aby označení odpovídalo oficiálním názvům samosprávných krajů, v nichž organizace působí.

Krajská konference zvolila nové vedení KO. Post předsedy obhájil Antonín Homola, místopředsedy byli zvoleni Michael Kalný, Lubomír Vaněk a Mikuláš Vochozka. Nový krajský výbor má za úkol v následujícím období zajistit pokračování dosavadní činnosti krajské organizace s důrazem na úspěšnou společenskou akci Čaj o páté, jež bude pokračovat opět od září 2013. Cílem je též získávat nové členy a zapojit se do předvolební kampaně KDU-ČSL v roce 2014. Náplně a specifik jejího vedení v Praze a Středočeském kraji se účastníci krajské konference dotkli i v závěrečné diskuzi.

Vladimír Hanáček

místopředseda ML