V pátek 11. 2. se konala krajská konference Mladých lidovců ve Zlíně. Celá krajská konference proběhla v příjemné atmosféře. Nově zvoleným předsedou se stal Štěpán Smetana. Jako další obhájila post místopředsedkyně Maruška Pavlíkova a nově zvolenou místopředsedkyní se stala Mařenka Kročilová. Zbytek krajského výboru doplňují nově zvolení: Hana Smetanová, Alan Večerka, Jan Beneš a Ludvík Hrabina. Všem nově zvoleným moc gratulujeme a těšíme se na spolupráci v Mladých lidovcích.

Taktéž chceme moc poděkovat končícím členům KV Miroslavu Hanusovi, Marku Coufalíkovi, Ondřeji Mrázovi, Heleně Martinkové a Kristýně Mitášové. Za jejich působení v krajském výboru, ale hlavně za úsilí, které do Mladých lidovců vkládali.

Také již proběhl první KV nového výboru, který se konal 12. 3. na Orlovně v Nivnici, jelikož KV tvoří převážně noví členové, byl připraven seminář: “Poznej svoji funkci”, kterou si pro nás připravil Tomáš Konečný. Za všechny si dovolím říci, že to bylo přínosné. Přiblížilo nám to naše funkce v KV a obecně Mladých lidovcích. Následovně jsme probrali a naplánovali naši činnost. Poté jsme započali přátelský neformální večer. 

Jsme moc vděční za důvěru, kterou do nás ML vložili, tím že nás zvolili. Věříme že do ML dovedeme přinést spoustu nových nápadů. Tak u toho buď s námi!