Životní prostředí a také efektivní péče o něj je Mladým lidovcům velmi blízké téma, které zasahuje do všech sfér našeho života. V roce 2015 přišlo OSN s cíli udržitelného rozvoje, EU v letošním roce představila velmi inovativní Zelený nový úděl, který by měl pomoci transformovat naše ekonomiky zelenější cestou s nižší produkcí oxidu uhličitého, zároveň už teď čelíme velkému množství výzev týkajících se proměny naší planety. Proto jsme se rozhodli letos uspořádat konferenci o budoucnosti udržitelného rozvoje, která se konala v brněnském Impact Hubu ve středu 23.září.

Program byl rozdělen do dvou částí. V první části jsme se věnovali nástrojům udržitelného rozvoje a pozvání přijali zástupci Institutu Cirkulární Ekonomiky, CYKRL – odpadové tržiště, Evropské Akademie Otzenhausen, nadace Hanns-Seidel-Stiftung a také Jan Grolich, starosta Velatic (po konferenci se stal hejtmanem Jihomoravského kraje).

V druhé polovině programu jsme se zaměřili na příklady dobré praxe, které s námi sdíleli zástupci KOMA Family, SONNENTOR, Kokoza o.p.s. a 1.náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Konference se nesla ve velmi povzbudivém duchu a všechny hosty rozhodně spojoval zájem dělat věci jinak, inovovat a zkoušet nové cesty. A to je pro změnu nezbytné. Nutno říci, že často některé změny narážejí na neochotu státních aparátů, zároveň však se spousta dobrého daří v soukromém sektoru.

Na závěr děkujeme všem účinkujícím, hostům a také těm, kteří pomáhali s celou realizací. Konference se konala za podpory nadace Hanns-Seidel-Stiftung. Konference byla také streamována na našich fb stránkách, záznam naleznete zde.