Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung uspořádal 14. listopadu konferenci na téma vztahu soudnictví a politiky. Zúčastnily se jí špičky české justice i vrcholní představitelé vlády a parlamentu. Cílem konference bylo podívat se na soudnictví z politologické perspektivy, protože tento pohled u nás, na rozdíl od západních zemí, je opomíjen.

Bylo velmi zajímavé poslouchat názory a různé úhly pohledu zástupců justice. Několikrát zazněl například názor, že soudci nechtějí rozhodovat o mnohých záležitostech, ale politici nejsou schopní se domluvit, nechají rozhodnout soudy a ty jsou pak osočovány, že si usurpují moc a chtějí vládnout. Soudci se také vymezili vůči návrhu, že by odsouzený zákonodárce měl ztratit mandát, protože by při rozhodování o vině či nevině mohli rozhodovat i o setrvání či pádu vlády, byl by vyvíjen obrovský tlak a zcela jistě by byli jednou stranou osočováni. Mělo by to být poučením pro politické strany. Kvůli excesům by se neměla měnit Ústava. Stanislav Mečl z NSZ podotknul, že nerozumí, proč by něco takového vůbec mělo být zakotveno v zákoně – je to otázka politické kultury a zákonodárce by v takovém případě měl odstoupit sám.

V průběhu dne zazněla řada obohacujících příspěvků od nejpovolanějších odborníků. Doc. Vojtěch Šimáček, soudce Nejvyššího správní soudu, uvedl inspirativní tezi, podle níž by si soudci měli být více vědomi dopadů svých rozhodnutí, své odpovědnosti a proto se stýkat s politology, ekonomy a dalšími odborníky – nikoliv aby se nechávali ovlivňovat, ale pro lepší představu důsledků rozhodnutí. JUDr. Hynek Baňouch zmínil, že „právo není převodová páka politické vůle“ a řízení společnosti pomocí práva je nemyslitelné: právo má limity a nelze jít každé 4 roky jiným směrem.

Závěrem bych doplnil, že konference nebyla přínosná pouze pro posluchače, ale také pro přednášející. Např. právník a místopředseda ústavně-právního výboru PS PČR, Stanislav Křeček (ČSSD), si ujasnil, jak funguje Ústavní soud. Ve svém příspěvku krizoval rozhodovací proces ÚS, a tak jej přítomní právníci z ÚS opravili a vysvětlili, jak se věci mají.
Jan Novotný