O víkendu 19. – 21. července jsme si spolu s  místopředsedkyní Mladých lidovců (ML) Magdou Kokejlovou udělali takový „malý trip“ do Německa, konkrétně na Summer JUniversity ve vestfálském Bad Salzuflenu. Ačkoli naším původním záměrem bylo nahlédnout pod pořadatelskou pokličku našim kolegům z Junge Union (JU), mládežnické organizace CDU/CSU, abychom byli v létě 2014 sami schopni uspořádat co nejlépe vlastní Summer Camp ML, odjížděli jsme plní dojmů naprosto odlišného ražení.

  1.        Německo. Krásná, udržovaná krajina, čistá města, vkusně oblečení lidé a hlavně takřka nekodrncající dálnice – více než polovinu naší cesty jsme totiž strávili právě na nich. Kromě kvality jejich povrchu ale nesmím zapomenout zmínit absenci dálničních poplatků a (často i) rychlostních omezení. Toto všechno běžný Čech samozřejmě ví. Jenže jedna věc je vědět a druhá věc je zažít to na vlastní kůži. K nezaplacení!
  2.        Němečtí křesťanští demokraté a jejich mládežnická organizace. Slušní, milí a především vzdělaní profesionálové, kteří se učí být těmi nejlepšími už od útlého věku. Skutečně – například při semináři o transatlantických vztazích Evropa/USA mne velice mile překvapil, neřku-li přímo zaskočil 16letý mladík, který se v problematice hospodářské politiky orientoval lépe než většina příslušníků mé vlastní politické generace v Česku. Ale nebyl to žádný upjatý intelektuál. Prostě na první pohled úplně „normální“ kluk. A pro mě zjevení.
  3.        Atmosféra CDU/CSU. Z jejích členů čiší zdravé sebevědomí, které logicky vyplývá z pozice strany držící ve svých rukou osud nejen Německa, ale potažmo i celé Evropské unie. Přesto jsme se nesetkali s žádnými projevy arogance nebo „velkopanských manýrů“, naopak se k nám všichni chovali velmi vstřícně, brali nás jako rovnocenné partnery a skutečně se zajímali o naše názory. Opakovaně jsme také slýchali větu „Jsme poctěni, že jste vážili takovou cestu, abyste za námi přijeli.
    Česká republika má přitom přibližně polovinu obyvatel oproti spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko (NRW), jedna krajská organizace JU má přibližně stejný počet členů jako KDU-ČSL, celoněmecká JU je pak přibližně 4x větší, než KDU-ČSL.
  4.        Cool bleiben und Kanzlerin wählen. Zůstat cool a volit kancléřku. Kritiku na Angelu Merkelovou jsme slyšeli z více stran, ale na rozdíl od českých politiků si němečtí křesťanští demokraté svoje problémy umí vyříkat věcně a uvnitř strany, přičemž jsou dostatečně pokorní a uvědomělí, aby nenechali svou názorovou rozdílnost štěpit sílu CDU/CSU, potažmo jejího lídra.
  5.        K příležitosti 69. výročí atentátu na Adolfa Hitlera hrabětem von Stauffenbergem byl závěrečný blok sobotního programu věnován diskuzi s židovským pamětníkem, panem Carl-Heinzem Kipperem. Příběh tohoto vitálního 89letého muže, který přežil holocaust i nucené pracovní nasazení, se nás dotýkal ještě ve dvou dalších rovinách – jeho matka byla totiž vězněna v Terezíně a ani zážitek z koncentračního tábora ji nedonutil odstěhovat se po válce z Německa. Díky tomu mohl pan Kipper vstoupit do nově vznikající CDU/CSU a dokonce celých 20 let vykonávat funkci předsedy okresní organizace v Lippe.

Ačkoli jsem tento příspěvek nazval „Jak jsme se nechtěli vrátit z Německa“, domů jsme se přesto těšili – čeká nás totiž spousta práce, díky které pevně věřím, že můžeme dosáhnout stejného úspěchu jako naši severozápadní sousedé. Vezměme si z nich proto příklad a pokračujme i nadále ve snaze prosadit v České republice moderní evropskou křesťanskodemokratickou politiku. Pouze my totiž nabízíme to skutečně důležité – morální hodnoty a křesťanskou lásku.

Mgr. Václav Adamec