Více než dvacet Mladých lidovců z různých míst republiky se sjelo ve dnech 5. – 6. dubna 2014 do zapadlé jihočeské vesničky Pořešínec, aby zde uspořádali ideovou konferenci, která měla vytyčit cíl dalšího směřování spolku v oblasti obsahové. Věcná východiska tvořila předem vybraná témata, představující ideový fundament křesťanskodemokratické politiky. Vedle aktuálních politických otázek, souvisících s účastí KDU-ČSL v Sobotkově vládě a vývojem českého stranického systému do budoucna, se účastníci věnovali problematice bioetiky a jejímu místu v programu křesťanských demokratů, stejně jako významu rozvoje venkova a zemědělství. Stranou nezůstalo ani téma aktuálních zahraničně-politických výzev a evropská integrace. Zvláštní pozornost byla věnována problematice sociálního učení církve, sloužící jako důležitý inspirační zdroj programatiky křesťanskodemokratických stran a koncepce tzv. ugg grise sociálně-tržního hospodářství. ugg classic mini Ke každému tématu vystoupil jeden povolaný host, jenž k němu pronesl svou úvodní řeč a následovala podnětná diskuze účastníků nad tématem.

Ideovou konferenci navštívil a se svým pohledem na aktuální politickou situaci účastníky seznámil místopředseda Poslanecké sněmovny a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. nike air max pas cher Mezi dalšími hosty se pak objevili Robert Huneš, ředitel hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích a viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, zastupitel Jihočeského kraje Jan Zasadil, teolog Jindřich Šrajer z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, jakož i poradce poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové Eduard Hulicius. Dva jihočeští lidovci Jan Zasadil a Jan Šebor poutavě zavzpomínali na svého přítele Josefa Luxe.

Idylka jihočeského venkova byla více než adekvátním prostředím pro zamyšlení nad dalším směřováním Mladých lidovců a možnostmi uskutečňování křesťanskodemokratické politiky v českých poměrech. V diskuzích se podařilo identifikovat nevyhnutelné napětí mezi nutností zachovávat nezbytný hodnotový fundament strany a potřebou voličské expanze a oslovení dalších voličských skupin v zájmu zvýšení volebních zisků KDU-ČSL. timberland femme Tohoto cíle lze docílit především inteligentním, erudovaným a reálná praktická řešení nabízejícím přístupem ke každodennímu rozhodování prioritně v těch oblastech, která byla definována jako nepřekročitelný základ křesťanskodemokratické politiky: rodina, lidská důstojnost, rozvoj venkova a místních pospolitostí, jakož i patriotismus a mezinárodní porozumění. K možnostem oslovení nejmladších voličských skupin však patří také kvalitní veřejná sebeprezentace a dobrý osobní příklad každého jednotlivého člena.