Ochrana osobních údajů členů spolku

Mladí lidovci (dále též jako „ML“) jsou spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) , se sídlem v Praze, Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2 (dále též jako „spolek“). Účelem tohoto textu je informovat vás – jako členy ML – o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu zpracováváme vaše osobní údaje. Některé osobní údaje vyžadujeme z důvodu toho, že jsou nutné k registraci člena ve smyslu občanského zákoníku, některé vyžadujeme z důvodu právního zájmu správce a k některým od vás vyžadujeme souhlas se zpracováním (ten nám můžete, ale také nemusíte udělit). K vašim osobním údajům přistupujeme opatrně. Pokud budete mít dotaz na to, jakým způsobem a jak zpracováváme osobní údaje podle níže uvedeného, je vždy možno se informovat písemně na e-mailové adrese: mistopredseda@mladilidovci.cz či na adrese správce: Mladí lidovci, z. s., Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2. Na stejné e-mailové adrese můžete požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, zároveň zde můžete žádat o námitku proti zpracování. V případě, že nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, máte právo uvědomit v této věci kontrolní komisi spolku, nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mailový kontakt: posta@uoou.cz.

Informace o osobních údajích, které spolek zpracovává a účel jejich zpracování

Spolek shromažďuje ve své elektronické evidenci jméno, příjmení, titul, datum narození, zaměstnání (případně obor studia), bydliště, kontaktní adresu, telefonní kontakt, e mailovou adresu, informaci o členství v KDU-ČSL a datum přijetí za člena. Ostatní informace dané v přihlášce se uschovávají pouze fyzicky na přihlášce, která je uložena v sídle spolku. Přístup k osobním údajům má určený člen předsednictva a určený člen krajského výboru kraje, ve kterém je člen evidován. Spolek uchovává osobní údaje členů a nakládá s nimi pro svoje vnitřní potřeby. Využívá je pro statistické účely, pro účely komunikace se členskou základnou, pro účely výpočtu a stanovení počtu delegátů v orgánech spolku. Během běžné činnosti spolku dochází k vytváření fotografií a dalším audiovizuálním záznamům, které mohou být použity pro propagaci spolku. Člen svým vstupem uděluje souhlas k tomu, aby byly fotografie a další audiovizuální záznamy použity pro propagaci spolku. Tento souhlas lze vždy vzít zpět, a to písmeně na e-mailové adrese mistopredseda@mladilidovci.cz, nebo adrese správce: Mladí lidovci, z. s., Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení

Členstvím a vyplněním přihlášky člena spolku udělujete souhlas Mladým lidovcům, zapsanému spolku podle občanského zákona, se sídlem v Praze, Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2, jakožto správci s nakládáním se svými osobními údaji dle zde stanovených pravidel a pro zde stanovené účely. Vaše údaje budeme moci využívat po dobu členství v ML. Po zániku členství se pak osobní údaje již neudržují. V případě, že nebudete spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, máte právo uvědomit v této věci kontrolní komisi spolku, nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mailový kontakt: posta@uoou.cz.