V sobotu 9. března 2013 se v paláci Charitas uskutečnila druhá valná hromada Mladých lidovců, na které bylo zvoleno nové předsednictvo a přijaty nové stanovy sdružení.

V úvodu první řádné Valné hromady od ustavení Mladých lidovců 27. října 2012 se všichni členové sdružení i přítomní hosté spojili ve zpěvu státní hymny. Po přivítání a volbě Pracovního předsednictva a Volební a návrhové komise přednesli zdravice hosté Valné hromady z řad KDU-ČSL i z řad mládežnických sdružení jiných politických stran. Valné hromady se zúčastnilo 47 členů Mladých lidovců. Pozvání přijalo 10 hostů, mezi nimi první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, místopředsedkyně KDU-ČSL Klára Liptáková,  a projektová manažerka Konrad-Adenauer Stiftungu Alena Faláthová. Předseda Hladík ve své zprávě zhodnotil činnost sdružní v prvních čtyřech měsících jeho existence a vedle pražského Čaje o páté, brněnškého Plesu Mladých lidovců a VKH a pouti Mladých lidovců do Číhošti ocenil místní iniciativy členů, kteří neváhají pořádat vlastní přednáškové akce. Následoval projev prvního místopředsedy KDU-ČSL a člena Mladých lidovců, Mariana Jurečky, který členy sdružení povzbudil v jejich činnosti a vyzval je k úzké spolupráci s KDU-ČSL při aktivním vstupování do politiky.

ML2Hlavním úkolem Valné hromady bylo zvolit nové předsednictvo a projednat podobu nových stanov sdružení, které by zefektivnilo chod sdružení v krajích České republiky.Předsednictvo se rozšířilo ze 4 členů na 5. Předsedou a prvním místopředsedou byli opět zvoleni Petr Hladík a  Antonín Homola. Ze dosavadního předsednictva obhájil funkci místopředsedy také Jan Novotný, který je v rámci předsednictva zodpovědný za získávání financí a komunikaci se zahraničními organizacemi. Novými členy předsednictva jsou místopředseda Vladimír Hanáček a místopředsedkyně zpravodajka Magdalena Kokejlová. Nově zvolena byla také kontrolní komise ve složení Tomáš Bajer, Jan Zasadil a Jan Škrášek.

Posledním bodem programu byla diskuze k dalšímu směřovaní Mladých lidovců, po které přijala Valná hromada následující usnesení:

„Valná hromada Mladých lidovců vyzývá své členy, aby navázali kontakt a spolupráci se zástupci KDU-ČSL na úrovni svých obcí, okresů a krajů.“

„Valná hromada děkuje Janu Zasadilovi za odvedenou práci v pozici místopředsedy-zpravodaje.“

Program Valné hromady byl uzavřen zpěvem Svatováclavského chorálu.

Jan Zasadil a Magdalena Kokejlová