Tisíce návštěvníků prožilo spolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a dalšími předními politiky v pátek 28. adidas yeezy boost srpna na 42. ročníku Agrosalónu Země Živitelka na výstavišti v Českých Budějovicích Den českého venkova. Mezi nimi nechyběl ani předseda Mladých lidovců Vladimír Hanáček, jenž si kromě účasti na kulturním i odborném doprovodném programu měl příležitost prohlédnout novou zemědělskou techniku a dokonce se i vcítit do pozice zemědělců, když vylezl ke kabině řezačky na kukuřici.

„Moc se mi líbí, že program Dne českého venkova není zaměřen jen na zemědělskou prvovýrobu a zpracovatelský průmysl, ale je věnována pozornost rozvoji venkova celkově, najmě v sociálně-ekonomické i sociálně-kulturní perspektivě,“ podotkl předseda ML. Zdůraznil, že venkov by měl být především živoucím prostorem, kterým nebude, pokud bude pokračovat jeho vylidňování. nike air max pas cher Zejména v některých částech republiky je z tohoto hlediska situace již více než alarmující. „Lidé odcházejí z venkova do větších měst, jelikož zde nemají práci. Je to dáno slabým přílivem investic i omezenými možnostmi obcí a krajů realizovat zde aktivní politiku zaměstnanosti. Je třeba najít cestu, jak zde lidi udržet a vytvořit jim pracovní příležitosti,“ podotkl Hanáček a doplnil, že kromě tradičních forem podpory ze strany státu, jako jsou dotační tituly či tvorba investičních pobídek souvisí tato problematika i s nastavením legislativy a přizpůsobivostí veřejných i soukromých zaměstnavatelů ve městech. air jordan en soldes Její součástí je například i podpora práce z domova neboli home office u profesí, v kterých je to realizovatelné. Především ve veřejné správě by institucionální podpora a dostatečná legislativní opora těchto forem práce mohla pomoci bránit vylidňování venkova. „Lidé nemusí přebývat ve městě, zůstanou doma na venkově a pracují online. Tím sekundárně vznikají i další pracovní příležitosti, neboť tito lidé potřebují mít kde nakoupit, mít zajištěny řemeslné komunální služby apod. A zároveň zde vzniká prostor pro vzájemné setkávání a aktivní společenský život v obcích, stejně jako kulturní a osvětovou činnost,“ upozorňuje Hanáček.

A právě všechny tyto dimenze jsou již delší dobu předmětem zájmu a náplní bohulibé činnosti organizací, které se na Dni českého venkova prezentovaly, jako je Spolek pro obnovu venkova či Národní síť místních akčních skupin, které tvoří v rámci politiky rozvoje venkova přirozené partnery politikům. chaussure nike cortez Z venkovského prostředí často zaznívají hlasy, že situace, kdy problematika rozvoje venkova je rozdělena mezi několik rezortů, není zcela vyhovující a do budoucna by bylo radno uvažovat o sjednocení této agendy do jednoho ministerstva pro venkov. „I Mladí lidovci by měli toto téma důkladně promýšlet a vnášet podněty tohoto typu do diskuze i uvnitř vlastní strany,“ podotýká jejich předseda. louboutin femme „Svou osobní účastí na Dni českého venkova se snažím jen skromně symbolicky vyjádřit, že venkovu fandím. V mezích svých možností se ho však snažím též podporovat jako spotřebitel i jako občan.