Dělej svět lepší!

Přihláška

Proč je důležité se angažovat v politice?

Na rozdíl od minulosti, dnešní doba nám nabízí daleko lepší přístup k informacím i větší možnosti na tyto informace reagovat. Už se zdaleka nemusíme jen podřizovat rozhodnutím lidí na vyšších místech, ale můžeme se na nich spolupodílet – a také bychom měli, neboť tato rozhodnutí významně ovlivňují náš život, i budoucí životy našich dětí nebo jejich dětí. Způsobů, jak se zapojit do politiky, je mnoho. Některé jsou průbojnější a významnější, jiné možná méně nápadné. Důležité je ale nebýt lhostejný a projevovat své názory, ať už sedíte v křesle parlamentu, nebo doma v obýváku.

Co chceme?

  • Zvětšovat zájem občanů o veřejné dění,
  • zvyšovat kvalitní informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v ČR a EU,
  • prohlubovat znalosti o křesťansko-konzervativní politice,
  • profesionalizovat mladé politiky
  • navracet do politiky základní křesťanské hodnoty – slušnost, čestnost a odpovědnost.

Přidejte se k nám!

Rozhodli jste se vstoupit do Mladých lidovců? Gratulujeme k novému životnímu kroku! Poznáte nejen mnoho lidí, kteří budou sdílet Vaše nadšení pro různá politická témata, ale také na Vás čeká mnoho nových politicko-diskuzních prožitků.

Otázky a odpovědi

Jak mohu vstoupit do Mladých lidovců?

Pokud je Vám mezi 15 a 35 lety včetně, stáhněte si naši přihlášku, vytiskněte si ji a vyplňte. Datovanou a podepsanou přihlášku můžete předat některému z našich členů, nebo zaslat na naši adresu. Pro urychlený vstup můžete přihlášku naskenovat a zaslat některému z předsedů, předsednictvo Vás pak přijme elektronicky během několika dnů. Tištěnou přihlášku je však každopádně třeba dodat předsednictvu.

Máte něco společného s KDU-ČSL?

Ano. Mnozí členové Mladých lidovců jsou současně členy KDU-ČSL. Chceme spolupracovat, podporovat a být místem, kde se mladí lidé mohou dobře připravovat primárně na činnost v křesťansko-demokratické, chcete-li lidovecké politice. Zároveň však chceme mít široký přesah v rámci demokratické společnosti, abychom byli schopni zvyšovat politické povědomí a napomáhat k utváření morálního politického smýšlení a k posilování demokratických názorových proudů.

Jak zaplatit členské příspěvky?

Členský příspěvek se platí jednou ročně. Jeho výše je 200 Kč. Členský příspěvek za rok 2024 je nutné uhradit do 31.12.2024 – kdo tak neučiní, bude automaticky vyloučen. Z důvodu transparentnosti lze platit pouze převodem z účtu na účet Mladých lidovců 2000345323/2010. Plaťte ideálně ze svého účtu a jako variabilní symbol uveďte datum narození (DDMMRRRR). Pokud platíte za někoho (např. sourozenci), rozdělte platby tak, aby za jednoho člena byla jedna konkrétní platba.

Jak založit místní organizaci ML?

Místní organizace Spolku má podle stanov ML minimálně 3 členy. Založení či zrušení MO musí být schváleno Krajským výborem. Se souhlasem KV vzniká nová MO na základě ustavující schůze nejméně 3 členů ML, kteří hodlají vyvíjet činnost v této MO. Po ustavující schůzi MO zašle zvolený předseda MO  zápis z ustavující schůze předsedovi KV.