Ve středu 27. listopadu 2013 se v zasedací místnosti pražského Paláce Charitas konal předposlední Čaj o páté tohoto roku, na který přijal pozvání Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., ekonom, bývalý místopředseda strany ODA a ministr průmyslu a obchodu v letech 1992–1997, taktéž kandidát v první přímé volbě prezidenta ČR. Tématem byl „Konec recese a velmi mírné oživení – ČR a EU 2013 až 2014“.

Pan Dlouhý, přednášející také na Univerzitě Karlově, svůj příspěvek pojal s pedagogickou trpělivostí a nechal se přerušovat častými dotazy připomínajícími studentské žádosti o dovysvětlení. Však také mnozí přítomní se přišli podívat na svého oblíbeného profesora.

Vedle vysvětlení základních ekonomických ukazatelů a jejich funkce náš host zúčastněným připomněl vývoj české ekonomiky v závislosti na světovém dění, vypíchl fakt, že HDP ČR je již pět čtvrtletí po sobě záporné na základě vlivu krize eurozóny a dalšího, a sdělil své predikce očekávaného dalšího růstu, který již započal mj. oživením průmyslové výroby v třetím čtvrtletí 2013.

Na závěr svého výstupu vyjádřil své znepokojení kolem stávající situace českých podnikatelů (malých a středních podniků), jimž by měly být zajištěny přívětivější podmínky, co se týče nejen náročnosti byrokracie, ale i úvěrových podmínek – viz velké rozpětí PRIBORu. Vedle toho by byl pro snížení DPH.

Následná debata byla důkazem skutečného zájmu přítomných posluchačů, kteří se do ní vášnivě zapojili.

 

Fay Adensamová