První Čaj o páté tohoto akademického roku se konal ve středu 2. října v Paláci Charitas. Pozvání přijal bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda a hovořil na téma „Koncepce zahraniční politiky ČR“.

Mimo poznámek týkajících se koncepce Ministerstva zahraničních věcí se pan Svoboda rozhovořil i o Evropské unii a jejích vyhlídkách do budoucna, procesních postupech při vyjednávání na mezinárodních summitech, česko-ruských vztazích i úloze Vatikánu na poli mezinárodní diplomacie.

„Vatikán nemá silovou pozici v rámci mezinárodní politiky, ale jeho síla spočívá v morálních autoritách. Naštěstí několik posledních papežů, bez ohledu na jiné rozdíly, byli všichni autoritami a silnými osobnostmi.“ dodal Cyril Svoboda.

V následné diskuzi padly otázky na prezidenta Miloše Zemana a jeho představu zahraniční politiky, tzv. hospodářskou diplomacii – tedy podporu českého exportu na zahraničních trzích nebo také na téma terorismu a tzv. národní bezpečnosti.

Antonín Homola
1. místopředseda Mladých lidovců