Co je vlastně křesťanská demokracie, jaké jsou její základní hodnoty a které výzvy před křesťansko-demokratickými politiky stojí? O těchto nejen pro Českou republiku palčivých otázkách měli příležitost diskutovat na počátku února v německém Kielu dva členové Mladých lidovců, Markéta Martínková a Matěj Kos, na konferenci ze série „European narratives“.

Tato konference, nesoucí podtitul „Development of (Christian) democracy in Europe – Lessons of history and outlook“, pořádaná německou nadací Konrad-Adenauer Stifftung si vytýčila nelehký cíl – nalézt s pomocí mladých účastníků takřka z celé Evropy nové motivy pro prosazování křesťansko-demokratické politiky. K tomu sloužily nejen různé přednášky a semináře, vedené akademiky nebo třeba europoslancem, ale především společné diskuse a úkoly, jejichž výsledek, dokument zachycující hlavní myšlenky účastníků konference, bude prezentován ve druhé polovině roku na velké konferenci v Berlíně, které se budou účastnit rovněž čelní představitelé CDU-CSU.