V předvečer 82. výročí úmrtí prvorepublikového ministerského předsedy a předsedy agrární strany Antonína Švehly se konal v pátek 11. prosince 2015 u pamětní desky před Národním zemědělským muzeem v Praze, o jehož vznik se Švehla nemalou měrou zasloužil, pietní akt, organizovaný touto institucí a Společností Antonína Švehly.

Zúčastnil se ho i předseda Mladých lidovců Vladimír Hanáček, jenž k tomuto výročí poznamenal, že Švehlovu odkazu je třeba věnovat trvalou péči, jelikož jeho význam pro rozvoj československé demokracie v meziválečném období byl nezanedbatelný a jeho hodnoty jsou dnes navýsost aktuální. Připomněl též, že na rozdíl od jiných významných postav našich novodobých dějin je významu Švehlova politickému působení stále věnována velmi malá pozornost. Adidas Zx 850 Femme Svědčí o tom i dosavadní absence samostatné odborné monografie, věnované této osobnosti.

Antonín-Švehla2„Švehla nebyl jen mistr politické praxe a každodenních rozhodnutí, ale jak připomněla docentka Eva Broklová, velkou měrou se zasloužil o to, že se Československo dle ústavní litery stalo parlamentní republikou,“ podotýká Hanáček. Švehla říkával, že „máme jen Masaryka a parlament,“ a tomu uzpůsoboval své politické kroky. chaussure adidas „Dnes, když už nemáme Masaryka, nezbývá než se opřít právě o parlament jako volené těleso s nejvyšší mírou demokratické legitimity, neboť se v něm obráží pluralita politických sil coby reprezentantů společenských skupin a jejich zájmů. cheap adidas shoes A zde hrají důležitou roli i politické strany, které tyto zájmy reprezentují. nike kyrie 1 mens infrared Dnes čelíme snahám tyto principy znevážit a roli a význam politických stran zpochybňovat. Právě Antonín Švehla byl nejen schopným vůdcem agrární strany, z níž učinil jednotnou a silnou reprezentantku českého venkova a klíčovou politickou sílu v zemi, ale také strůjcem ústavních, právních a institucionálních opatření, která roli politických stran činila zásadní, včetně tzv. Pětky. Ve všem se obrážel nejen jeho smysl pro spravedlnost a férovou soutěž, ale i politická prozíravost,“ doplňuje Hanáček.

Antonín-Švehla3Švehla byl přitom ale taktéž člověkem prostým, který ani v těch nejvyšších funkcích nezapomínal na svůj původ. Byl přirozeným vůdcem našeho selského lidu právě proto, že v duši zůstával stále sedlákem. Symbolizoval vzestup české národní společnosti a ve své době byl tím nejlepším, co ze sebe dokázala vydat. Byl „státníkem z hostivařského gruntu.“

Zástupci Společnosti Antonína Švehly deklarovali cíl prosadit přijetí zákona o Švehlových zásluhách o stát. timberland femme Vladimír Hanáček k tomu podotýká, že se mu podobná ambice líbí. „Takový zákon je sice zvláštní svou povahou, neboť v něm obsaženou větu nelze nijak právně vymáhat. Adidas Running Zákon o zásluhách prezidenta Masaryka z roku 1930 byl darem k prezidentovým 80. asics gel lyte 3 soldes narozeninám a byl ve své době zcela unikátní. V posledních letech jsme ale katalog podobných zákonů rozšířili i na Edvarda Beneše a Václava Havla, a tak není důvod vyjímat z tohoto výčtu i Antonína Švehlu.