Za účasti mnoha hostů z řad politiků KDU-ČSL a zástupců ostatních mládežnických organizací politických stran ČR se v sobotu 7. března 2015 konal 3. celostátní sjezd Mladých lidovců. nike huarache adidas ace 17.5 Po zahájení českou státní hymnou a formálních náležitostech zahájení bylo na 90 delegátů sjezdu osloveno postupně 19 hosty z řad (euro)poslanců, ministrů, senátorů a zastupitelů za KDU-ČSL a představitelů mládežnických organizací jiných politických stran.

První předseda ML neobhajoval

Dosavadní předseda Petr Hladík ve své zprávě konstatoval, že v uplynulém roce vznikly čtyři krajské organizace – v Plzeňském, Moravskoslezském, Ústeckém a Libereckém kraji. Mladí lidovci tak působí v 11 krajských organizacích ve 12 krajích prostřednitvím svých 60 členek a 159 členů. Za růst i aktivity poděkoval Petr Hladík jak členské základně samotné, tak partnerským nadacím Konrad Adenauer Stiftung a Hans Seidel Stiftung, jejichž kombinovaná podpora činila dvě třetiny rozpočtu. Ocenil také zapojení Mladých lidovců v komunální kampani a úspěch 20 z 79 mladolidoveckých kandidátů, kteří jsou nyní zastupiteli měst a obcí. louboutin pas cher Na závěr Petr Hladík oznámil, že nebude kandidovat na předsedu spolku. Za svou dvouletou činnost sklidil bouřlivý potlesk vestoje a ze sjezdu odjel s titulem čestného předsedy ML.

11037779_10203594502332094_3476505375052789694_o

Volba nových orgánů spolku

V tajných volbách do orgánů spolku bylo zvoleno nové předsednictvo. Své funkce již neobhajovali ani místopředsedové Jan Novotný a Karel Smetana, kteří byli opět oceněni standing-ovation. Novým předsedou byl zvolen Vladimír Hanáček. Post 1. místopředsedkyně obhájila Fay Vivien Adensamová a byli zvoleni noví místopředsedové Jan Zasadil, Antonín Světinský a Jiří Srna. Kontrolní komise byla rozšířena ze tří na pět členů. 2018 nike air max Jejím předsedou se stal bývalý předseda Petr Hladík a členy Martin Hájíček, Aleš Koubek, Jan Smetana a Daniel Tavlaridis.

11053073_911427482242217_7749571411522574616_o

Zdravice jednotlivých hostí

Ministr kultury Daniel Herman vyzval delegáty, aby hleděli do budoucnosti s pozorností k šancím naplňovat život pozitivním, kreativním obsahem.

Místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošekzdůraznil význam spolupráce Mladých lidovců s KDU-ČSL a potřebu vděku za svobodu a demokracii, které jsou zavazující.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (bývalý člen ML) vybídnul ke stážím v evropských institucích, Evropské lidové straně a upozornil na velkou možnost se tímto způsobem profilovat. Air Max 90 Dále doporučil, abychom nezůstávali jen na české úrovni, ale snažili se také o evropskou a celosvětovou úroveň.

Europoslankyně Michaela Šojdrová zdůraznila důležitost mládežnických organizací a význam vstupování žen do politiky.

10845771_953508624660869_5713981708369201110_o

Europoslanec Pavel Svoboda ocenil spolupráci mladých lidovců s ostatními mládežnickými organizacemi.

Senátor Zdeněk Papoušek upozornil kandidáty na nutnost být tím, kým jsme, a nezpronevěřit se sami sobě pro lesk a slávu světa.

Poslankyně Pavla Golasowská je ráda, že politika se stává atraktivní atributem i pro mladou generaci. Popřála nám hodně nadšení, sil, tvůrčí práce a zejména trpělivosti a vytrvalosti, kterou budeme v politice potřebovat.

Poslanec Jiří Mihola poděkoval Mladým lidovcům za interní zpětnou vazbu k jednání KDU-ČSL a popřál zvoleným mladolidoveckým zastupitelům mnoho štěstí v komunální politice.

Poslanec Vít Kaňkovský si velmi váží naší práce, našeho nadšení a chutě vnášet nové podměty do politického života naší země. Reinhard K. nike air huarache kdysi řekl: „Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechává žádné stopy.“ Nakonec nám popřál, aby se nám dařilo při vytváření stopy, která povede k dobrým cílům.

Poslanec Jaroslav Klaška poděkoval za práci Mladých lidovců. Popřál nám, abychom byli plní entuziasmu, odhodlání a abychom hořeli a mohli zapalovat druhé pro myšlenku křesťansko-demokratické politiky, pro zájem o politické dění u svých vrstevníků a aby se naše komunita stále rozrůstala.

Zastupitel Hlavního města Prahy Jan Wolf vzpomenul na malý comeback KDU v Praze, kde je zastoupení 4 starostů, 2 radní na magistrátu města Prahy, 121 zastupitelů. Dále upozornil na dobře odvedenou práci, jelikož oproti roku 2010 je toto zastoupení o více než 500 % vetší.

Místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (člen ML) pronesl krátkou zdravici za omluveného Jana Čižinského (starostu Prahy 7, KDU-ČSL), který ocenil podporu mladých lidí v předvolební komunální kampani a zdůraznil, že politika začíná na komunální úrovni, kde by se měli zapojovat hlavně mladí lidé.

Projektová manažerka Konrad Adenauer Stiftung Alena Falathová nejdříve srdečně pozdravila jménem pana ředitele Dr. nike air max 1 Werner Böhlera, který zde nemohl být. Velice ho těší náš zájem o českou, ale i evropskou politiku a také to, s jakým nasazením pro Mladé lidovce pracujeme. Zvyšování zájmu mladých lidí o politiku patří mezi hlavní témata, kterým se tato nadace věnuje. Demokracie potřebuje na jedné straně vzdělané voliče, kteří volí nejen na základě nějakých emocí, ale také na základě nějakého kritického uvažování. Na druhé straně je potřeba i lidí, kteří jdou s takříkajíc „s kůží na trh“. Tedy lidi, kteří se ve svém volném čase politicky angažují a jsou ochotni nechat se zapsat na kandidátní listinu a případně i zvolit. Nakonec projevu poděkovala minulému předsednictvu za dobře odvedenou práci při projektech a popřála nám, aby nám sjezd pomohl nasměrovat se správným směrem a šťastnou ruku při volbě nového předsednictva.

Generální sekretář Křesťanskodemokratické mládeže Slovenska Radovan Gondžúr vyřídil delegátům sjezdu ML pozdravy slovenských kolegů a vyjádřil radost z dosavadní spolupráce

Předseda MKD Jan Málek upozornil na politické kroky ČSSD a ANO 2011 a uvedl, že vnímá Mladé lidovce jako nejbližší partnery v prosazování politiky KDU-ČSL oproti politice popírající práva rodin a práva jednotlivců na život.

Předsedkyně Mladých sociálních demokratů Lucie Válová vzpomněla na 17. listopad, kdy Mladí lidovci pořádali akci „25 let demokracie“ a kde jsme se sešli i s ostatními mládežnickými organizacemi.

1. místopředseda Mladých konzervativců Lukáš Vítek začal trochu netradičně a to číslem 861, což je počet dní, jak dlouho jsou tu již Mladí lidovci. Upozornil na to, že jako novou mládežnickou organizaci nás čeká spousta hezkých dní, ale i těch těžkých. Připomněl podstatu mládežnických organizací a to, že nám není jedno co se děje okolo nás a máme potřebu s tím něco dělat.

Místopředseda TOP Týmu Petr Kučera ocenil kladné vztahy mezi organizacemi a pozval delegáty na akce TOP Týmu.

1.