Na pozvání Hanns-Seidel-Stiftung se naše 1. místopředsedkyně Helena zúčastnila konference na téma vlivu sociálních sítí a digitalizace na společnost demokracii. Konference se konala 19.-22. listopadu v malebném Mnichově.

Za networkingem, vzděláním a sdílením zkušeností se setkalo celkem 20 mladých z 24 zemí. Každý s trochu jiným profesním pozadím, ale mezi účastníci nechyběli novináři, zástupci veřejných institucí, neziskových či mládežnických organizací. 

Každého z nás se probírané téma silně dotýká. Internet a digitalizace spoustu věcí ulehčují a přinesly nové možnosti, avšak musíme se zároveň potýkat s věcmi jako “fake news”, které dokáží i téměř nevratně ovlivnit výsledky voleb viz. Brexit a silně ovlivňovat společenskou náladu. I ten samozřejmě zazněl v rámci programu a ne jednou. Je totiž ukázkovým příkladem skvěle cílené kampaně skrz sociální sítě.

Ruku v ruce s tímto jde i případ Cambridge Analytica a s tím se pojící pojem “big data”.
Naše osobní data jsou novodobým a někdy pro nás samotné nebezpečným platidlem, algoritmy po jejich sběru dokáží dokonale přizpůsobovat internetové prostředí přímo pro nás a to i v rámci politických kampaní. Jaký to má pak vliv na demokracii? 

V rámci velmi rozsáhlého programu jsme se věnovali také médiím a jejich proměně díky digitalizaci, politickým kampaním, ochraně osobních údajů a také společnému networkingu nad prevencí vlivu fake news na demokracii.

Mnichov je malebným a historií plným městem, takže téměř všechny volné chvíle byly naplněny vzájemným sdílením zkušeností či objevováním města a zajímavostí o něm i Bavorsku.

Ještě jednou děkujeme Hanns-Seidel-Stiftung za pozvání!