Summercamp 2016

6. – 10. července 2016, Štěkeň

Summer Camp Mladých lidovců je tradiční několikadenní setkání členů z různých koutů republiky. Zde si mohou vyměňovat své zkušenosti, dozvídat se a učit novým věcem, diskutovat a poznávat nové lidi podobného smýšlení. 

Toto celostátní setkání se koná jednou ročně a účastní se ho dohromady přibližně jedno sto zájemců. Příští Summer Camp se bude konat 5. až 9. července 2017 v Klášteru Želiv.

Projekt byl financován

Share This