Dělej svět lepší

Přihláška

Proč je důležité se angažovat v politice?

Na rozdíl od minulosti, dnešní doba nám nabízí daleko lepší přístup k informacím i větší možnosti na tyto informace reagovat. Už se zdaleka nemusíme jen podřizovat rozhodnutím lidí na vyšších místech, ale můžeme se na nich spolupodílet – a také bychom měli, neboť tato rozhodnutí významně ovlivňují náš život, i budoucí životy našich dětí nebo jejich dětí. Způsobů, jak se zapojit do politiky, je mnoho. Některé jsou průbojnější a významnější, jiné možná méně nápadné. Důležité je ale nebýt lhostejný a projevovat své názory, ať už sedíte v křesle parlamentu, nebo doma v obýváku.

Co chceme?

  • Zvětšovat zájem občanů o veřejné dění,
  • zvyšovat kvalitní informovanost o politickém a kulturním dění ve světě, obzvláště v ČR a EU,
  • prohlubovat znalosti o křesťansko-konzervativní politice,
  • profesionalizovat mladé politiky
  • navracet do politiky základní křesťanské hodnoty – slušnost, čestnost a odpovědnost.

Přidejte se k nám!

Rozhodli jste se vstoupit do Mladých lidovců? Gratulujeme k novému životnímu kroku! Poznáte nejen mnoho lidí, kteří budou sdílet Vaše nadšení pro různá politická témata, ale také na Vás čeká mnoho nových politicko-diskuzních prožitků. Ale jak se vlastně registrovat?

Otázky a odpovědi

Jak mohu vstoupit do Mladých lidovců?

Pokud je Vám mezi 15 a 35 lety včetně, stáhněte si naši přihlášku, vytiskněte si ji a vyplňte. Datovanou a podepsanou přihlášku můžete předat některému z našich členů, nebo zaslat na naši adresu. Pro urychlený vstup můžete přihlášku naskenovat a zaslat některému z předsedů, předsednictvo Vás pak přijme elektronicky během několika dnů. Tištěnou přihlášku je však každopádně třeba dodat předsednictvu.

Máte něco společného s KDU-ČSL?

Ano. Mnozí členové Mladých lidovců jsou současně členy KDU-ČSL. Chceme spolupracovat, podporovat a být místem, kde se mladí lidé mohou dobře připravovat primárně na činnost v křesťansko-demokratické, chcete-li lidovecké politice. Zároveň však chceme mít široký přesah v rámci demokratické společnosti, abychom byli schopni zvyšovat politické povědomí a napomáhat k utváření morálního politického smýšlení a k posilování demokratických názorových proudů.

Jak zaplatit členské příspěvky?

Členský příspěvek se platí jednou ročně. Jeho výše je 100 Kč (může být i vyšší). Členský příspěvek za rok 2020 je nutné uhradit do 31.12.2020 – kdo tak neučiní, bude automaticky vyloučen. Z důvodu transparentnosti lze platit pouze převodem z účtu na účet Mladých lidovců 2000345323/2010. Plaťte ideálně ze svého účtu a jako variabilní symbol uveďte datum narození (DDMMRRRR). Pokud platíte za někoho (např. sourozenci), rozdělte platby tak, aby za jednoho člena byla jedna konkrétní platba.

Máte něco společného s Mladými křesťanskými demokraty?

MKD se primárně orientují na jiné spektrum aktivit: obhajobu hodnot a s tím spojené protestní akce. Mladí lidovci se věnují sebevzdělávání a pořádání diskusí, vzdělávacích a společenských akcí i pro veřejnost. Mladí lidovci kladou větší důraz na výchovu nové generace křesťansko-demokratických politiků, kteří jsou výlučně spjati s KDU-ČSL a podporují KDU-ČSL a její politiku.

Ke sloučení obou organizací by mělo dojít na začátku roku 2021.

Jak založit místní organizaci ML?

Místní organizace Spolku má podle stanov ML minimálně 3 členy. Založení či zrušení MO musí být schváleno Krajským výborem. Se souhlasem KV vzniká nová MO na základě ustavující schůze nejméně 3 členů ML, kteří hodlají vyvíjet činnost v této MO. Po ustavující schůzi MO zašle zvolený předseda MO  zápis z ustavující schůze předsedovi KV.

Share This